Pas på med salmonellasmitte på græs

Seges Innovation gør igen opmærksom på, at man skal tænke sig om, hvis man har salmonella i besætningen og lukker sine dyr på græs.

Har man en besætning smittet med salmonella, skal man ikke bare lukke dyrene på græs uden omtanke. Det påpeger Seges Innovation, som de også har gjort tidligere, på Landbrugsinfo.dk.

Man har blandt andet pligt til at sætte forsvarligt hegn op på grund af smitterisikoen. Seges Innovation gør opmærksom på, at alle besætninger i salmonellaniveau 2 ifølge salmonellabekendtgørelsen skal sikre, at der sættes forsvarligt hegn om dyrene, når de går på græs, så de holdes fysisk adskilt fra dyr fra andre besætninger.

Hvert år i sensommeren og efteråret ses nemlig en stigning i antallet af positive salmonellaprøver i kvægbesætningerne, og en af årsagerne kan meget vel være, at dyrene smittes, når de er på græs, påpeger de.

Har man en besætning i niveau 1, opfordrer Seges Innovation til, at man tilsvarende orienterer sig om, hvilke andre dyr der befinder sig i nærheden af ens dyr og sikrer, at der er forsvarligt hegnet.

Hvis ens besætning er i niveau 2, skal man tjekke strøm og hegn ofte for at kontrollere, at det er intakt.

Sker det alligevel, at man har dyr, der kommer i kontakt med andre kreaturer i løbet af afgræsningsperioden – enten fordi de bryder ud, eller andre dyr bryder ind til dem, er det vigtigt at sikre, at dyrene ikke har været udsat for smitte, oplyser Seges Innovation.

Når man har kendskab til salmonellastatus hos den pågældende besætning, og det viser sig, at der en risiko for, at ens dyr har været udsat for smitte, råder Seges Innovation til, at man tester dyrene via blodprøver tidligst tre uger fra datoen for sammenrend – og inden de kommer tilbage til resten af besætningens dyr for ikke at medbringe smitte.

Bliver der fundet positive dyr, skal man sammen med sin praktiserende dyrlæge drøfte en videre handlingsplan for dyrene i flokken.

 

Læs også