Kommende lovkrav kræver styr på strategien for kvægstalden

Seges Innovation opfordrer til, at der skabes overblik over de kommende lovkrav for kvægbedrifter, så der kan lægges en klar strategi for den enkelte bedrift.

Med udfasning af overgangsordningerne i »Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmæssige mindstemål til hold af kvæg« kommer der mere og mere fokus på brug af eksisterende stalde, opstaldningsforhold og muligheder for udvidelse. Derfor er det vigtigt at sætte den rigtige kurs.

Opfordringen kommer i en meddelelse fra Seges Innovation, der på landbrugsinfo.dk giver en række råd og anbefalinger.

Indretning, logistik og lovgivning

Det første skridt er at skabe overblik over, hvad lovgivningen vil få af betydning for det eksisterende staldanlæg. Hvert staldafsnit skal drøftes med hensyn til indretning, logistik og lovlighed, lyder opfordringen, der begrundes med, at det giver overblik over, hvor mange dyr der kan være i de enkelte afsnit, hvor mange børster, vandkar med videre, der skal til.

Det anbefales endvidere, at levetiden af staldafsnittet drøftes. Kan det fortsat opstalde malkekøer efter 2034, eller skal det være fremtidens kviestald? Og hvor skal køerne så være?

Kravene kan betyde omfattende ændringer

Senest 1. juli 2022 vil der være krav om en ædeplads til nykælvere. Hvordan det kan løses, afhænger af de eksisterende forhold.

I 2024 skal der findes ny plads til opdræt på fuldspalter. Det vil betyde, at staldarealet skal udvides. Derudover vil krav til kælvningspladser og sygebokse også kræve mere staldareal. Og som nævnt vil kravene i 2034 betyde yderligere staldareal – på den ene eller anden måde.

Undgå overproduktion

En udvidelse af staldarealet vil udløse en miljøgodkendelse, hvor der gives tilladelse til at etablere mere produktionsareal.

Ifølge Seges Innovation, er produktionsareal det areal, hvor dyrene kan opholde sig. Arealet skal afstemmes med lovkravene, så man er sikker på at have plads nok.

Hvis der opstaldes dyr på arealer, der ikke er miljøgodkendte, vil det blive betragtet som overproduktion. Det kunne for eksempel være, hvis der inddrages plads i maskinhuset til goldkøer eller kvier i halmladen.

Få alle vinkler belyst rettidigt

Det er vigtigt at tænke projektet godt igennem, så man får alle vinkler belyst.

En udvidelse af staldarealet eller en ny bygning vil udover miljøgodkendelse også udløse en byggeansøgning. Her forlyder det, at der i de fleste tilfælde vil være krav om en certificeret rådgiver inden for brand og statik.

Ifølge Seges Innovation er processen og dokumentationskravet blevet mere omfattende, og det er vigtigt at starte i god tid inden byggestart.

På årets kvægkongres, der finder sted den 2.-3. maj i Herning, er der mulighed for at høre mere om de kommende lovkrav i indlægget »Sådan griber du de kommende lovkrav an«.

Læs også