Positive forventninger blandt mørke skyer

Et flertal af kvægbrugere har positive forventninger til erhvervets fremtid, men der er også udfordringer forude.

Gode mælkepriser – men også stigende omkostninger. Tro på fremtiden – men også mørke skyer i horisonten og bøvl i dagligdagen med at opfylde regler om dette og hint. Det var essensen af årsmødet i Landbrug & Fødevarer Kvæg, der for nylig blev afviklet i MCH Herning Messecenter.

Formanden Christian Lund og sektordirektør Ida Storm tegnede et billede af en stærk sektor, der har mod på fremtiden – seks ud af ti kvægbrugere har således positive forventninger til sektoren og sine egne muligheder de næste fem-ti år, viser en undersøgelse fra L&F.

Men der er også mørke skyer i horisonten. Sektoren kan således komme i en særdeles slem klemme, hvis et flertal i Folketinget vedtager en høj CO2-afgift på landbruget. En afgift på eksempelvis 750 kroner pr. tons vil således ifølge Landbrug & Fødevarers beregninger give en bundlinje på minus 900.000 kroner på en gennemsnitlig malkekvægsbedrift.

Landbrug & Fødevarer har længe arbejdet imod en dansk særskat på landbrugets biologiske processer.

- Hvis man kan blive enige om det internationalt – som minimum på EU-niveau – så kan vi begynde at tale om det. Ellers vil det være stærkt markedsforvridende – og det vil flytte en masse klimaeffektiv dansk fødevareproduktion til udlandet, sagde Ida Storm og tilføjede:

- Vi er altså kun et grønt foregangsland, hvis vi reducerer de globale udledninger. Ikke hvis vi eksporterer dem fra vores eget lille grønne hjørne af verden – sammen med vores arbejdspladser.

Læs også