Simmental som naturplejere

Det kommer til at handle om naturpleje som boost til biodiversiteten, når Dansk Simmental Nord inviterer til komsammen.

Emnet er naturpleje, når Dansk Simmental Nord inviterer til et arrangement ved Rubjerg Knude Fyr lørdag den 9. juli.

Her vil kødkvægsavler Svenning Christensen fortælle om, hvordan han udfører naturpleje i de nordjyske klitter ved Lønstrup.

Det kommer til at handle om biodiversitet, og hvordan naturpleje med Simmental kan gavne biodiversiteten.

- Til alle os, der i dag har naturarealer, som allerede er beskyttede, er det jo her, det er oplagt at gøre en indsats med at beskytte og forbedre naturen. Og når det så ovenikøbet kan gøres effektivt og lønsomt, så er det jo ikke så ringe endda, lyder det fra Dansk Simmental Nord, som fortsætter:

- Racen har en utrolig evne til at tilpasse sig de mest forskellige klimatiske og produktionsmæssige forhold. I nogle lande avles racen under intensive produktionsformer, mens den andre steder holdes under ekstensive produktionsformer. I Danmark anvendes Simmentalere mest under intensive forhold, men faktisk er racen også et oplagt valg, når vi snakker ekstensive forhold - Simmentalere er nemlig rigtig effektive og økonomisk fordelagtige naturplejere.

Fordi Simmentalere er større og tungere end typiske ekstensive racer, vil mange nok mene, at Simmentalere ikke egner sig til naturpleje.

- Men fordi Simmentalere er gode til at udnytte foder med lavt næringsstofindhold, bibeholder de deres store vækstkapacitet og gode slagtekvalitet. Og på grund af deres forholdsvise høje mælkeydelse er ikke kun goldkøer, men også ammekøer egnede til at blive lukket ud på de næringsfattige arealer, siger foreningen.

Arrangement arrangeres i samarbejde med Lønstrup Turistforening, og alle er velkomne.

Læs også