Slut om fem år

Egentlig skulle alle bindestalde nedlægges her 1. juli, men fra politisk hold har Anders Vang og andre med staldtypen fået fristen forlænget til 2027.

Om fem år er det definitivt slut med køer på gården ved Vormark. Og det havde allerede været sket her 1. juli, hvis ikke politikerne havde udvidet fristen for ophør af kvæghold i bindestalde frem til 2027.

- Til den tid er jeg nok også slidt op, og kan gå på pension. Dog gerne med fortsat at passe mine 30 hektar og hustruen måske med et fuldtidsjob, lyder forhåbningen fra 59-årige Anders Vang, mens han gør klar til at lukke de 32 røde køer ind fra marken til fodringen og aftenmalkningen.

For ham er der ingen begrundelse for at forbyde bindestalde. Dyrene har ro og fred i forhold til hierarkiet i besætningen, og dyrlægen er som regel kun på besøg til et par yverbetændelser og afhorningerne i årets løb.

Overblik over alle køer

Hverken sundhedsrådgivning, som kun er krævet i besætninger med mere end 100 køer, eller brunstkontrol, benytter Anders Vang.

- Med den lille besætning har jeg et godt overblik over alle køerne, og kan sagtens manuelt opdage, når en af dem er tyregal.

For at sikre et godt temperament anvender han ældre kendte tyre med højt indeks på dette felt. Ellers går han ikke efter avl, men både en god ydelse og eksteriør.

Ingen ydelseskontrol

- Jeg er kvægbruger, ikke kvægavler. Derfor har kåringer eller dyrskuet aldrig interesseret mig. Og efter ydelseskontrollen er blevet elektronisk og digitaliseret, har jeg valgt den fra. Vi får jo alle ydelsestallene og mælkekvaliteten fra mejeriet, og så er det bare at dividere med 32 til gødningsregnskab og de andre registreringer, som kræves.

Også celletallet måles i tanken, og med selvtest kan Anders Vang hurtigt konstatere, hvis en ko har yverbetændelse.

- Derfor savner jeg ikke ydelseskontrollen, og når det gælder registreringen af hændelser som kælvninger, bruger jeg Webdyr-platformen, siger kvægbrugeren, der de seneste to år har haft samme ydelse i besætningen, nemlig 277 tons mælk.

Og - som han resignerer - om fem år bliver han tvunget til at lukke og slukke, som den sidste mælkeproducent under postnummer 5874 Hesselager - tilmed med køer, som står i bindestald og er på græs hver dag fra klokken 10 til 17 lige fra maj til november.

Klimaregnskab i top

Med kun et klimaaftryk på 0,8 kg CO2 pr. kg mælk er den lille besætning hos Anders Vang blandt landets 25 besætninger med det mindste klimaaftryk.

Det viser Arlas såkaldte klimatjek, hvor alle besætninger skal opgøre alle klimaforhold, herunder forbruget af dieselolie, inklusive maskinstationen, el-forbrug, sammen med alle data om besætningen.

- Vi har jo for eksempel intet gyllesystem, ligesom bindestalden og den begrænsede mekanisering er meget energibesparende, lyder det fra den klimavenlige kvægbruger i Vormark.

Engelsbækgård, Vormark

Historik:

● 1930: Vang-familien fra Brændeskov skaffer den firelængede bindingsværkgård på Vormark Mark til Thorvald Vang, som er gået konkurs med en frugtplantage i Sønderjylland

● 1957: Sønnen Ove Vang kommer hjem på gården. Den rammes af storm- og brandskade. Tre nye staldlænger til 14 køer opføres sammen med en separat grisestald med plads til 6 farestier. Efter faderens død i 1962 overtager Ove Vang gården med 30 ha som enearving

● Først i 1980’erne: Anders Vang kommer hjem fra landmandsuddannelse på Korinth og Grindsted landbrugsskoler. Grisene sættes ud. I den separate stald indrettes kvieafdeling, og besætningen udvides løbende til 32 køer

● 1987: Anders Vang, der har to søskende, overtager halvpart i bedriften

● 1997: Resten af bedriften overtages efter endt glidende generationsskifte. Merete og Anders Vang gifter sig, flytter ind på Engelsbækgård, mens forældrene bytter med aftægtsboligen oppe ved Revsørevejen

Bedriften:

● Lukket besætning på 36 RDM-køer (inkl. goldkøer). De bedst egnede kvier indgår i besætningen, tyrekalve sælges to-tre uger gamle

● Jordtilliggendet er på 30,2 ha, heraf 28,5 ha dyrket areal. I forhold til harmonikrav afsættes gødning til nabo. Fast sædskifte mellem kløvergræs, majs, vårbyg og vinterhvede. Anders Vang står selv for jordbearbejdning, såning og høst af korn. Maskinstationer udbringer husdyrgødningen, sår majs, høster græs og majs, samt presser minibigballer

Læs også