Aarhus Universitet: - Kalvestartere skal beriges med naturligt E-vitamin

Ny forskning fra Aarhus Universitet har vist, at kalve ofte er i underskud med E-vitamin i forbindelse med fravænning. Derfor er forskerne kommet med nye anbefalinger til, hvordan kalvene sikres nok E-vitamin i perioden omkring og lige efter fravænning.

En udfordring i arbejdet med kalve er, at de ofte kommer i underskud af E-vitamin i forbindelse med fravænning. Årsagerne hertil kan være, at deres foderoptagelse falder ved fravænning, samt at tidspunktet omkring fravænning er forbundet med forskellige fysiologiske stressorer såsom foderskift fra mælk til fast foder samt flytning af kalve mellem grupper. Disse stressorer kan øge vitamin E-behovet under og efter fravænning, skriver Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab på deres hjemmeside.

- Hvis kalve får for lidt E-vitamin kan det blandt andet føre til nedsat immunforsvar. Og det er uheldigt, idet kalvene ofte er udsat for større smittepres og stress i perioden lige efter fravænning, oplyser professor Søren Krogh Jensen, der forsker i husdyrs ernæring og sundhed ved Institut for Husdyrvidenskab på Aarhus Universitet, til hjemmesiden.

Nuværende E-vitaminkilder og -mængder er utilstrækkelige

Søren Krogh Jensen og hans forskerkolleger står bag nye undersøgelser fra Aarhus Universitet, som har vist, at kalve ofte har et lavere plasma vitamin E-niveau efter fravænning end det anbefalede niveau.

- Dermed er de E-vitaminkilder og niveauer, brugt i almindelige kalvestartere, ikke gode nok og/eller høje nok, forklarer Søren Krogh Jensen i artiklen på hjemmesiden.

Undersøgelserne fra Aarhus Universitet har omfattet to forsøg gennemført i kvægforsøgsfaciliteterne ved Institut for Husdyrvidenskab, med henholdsvis 32 og 40 holsteinkalve (ligeligt fordelt mellem tyre- og kviekalve). Forsøgene er blevet udført med det formål at finde den mest effektive kilde samt den rette mængde af vitamin E, som kan tilsættes en kalvestarter.

Nye anbefalinger til mængden af E-vitamin i kalvestartere

De opnåede resultater har givet anledning til nye anbefalinger til typen og mængden af E-vitamin i kalvestartere, der kan sikre, at kalve får nok af det.

Ifølge resultaterne fra Aarhus Universitet var det muligt at vedligeholde et tilstrækkeligt højt plasma Vitamin E-niveau hos kalvene ved at berige kraftfoderet med naturligt E-vitamin.

- Og her viste ALC sig som den mest effektive E-vitamin-kilde at tilsætte kalvestartere. Desuden viste vores forsøg, at en tilsætning på 200 mg/kg af ALC i starter concentrate (kraftfoder til kalve, red.), var den nødvendige mængde for at kunne vedligeholde plasma-vitaminniveauet på det anbefalede hos kalve af malkekvægracen efter fravænning, siger Søren Krogh Jensen.

 

- Hvis kalve får for lidt E-vitamin kan det blandt andet føre til nedsat immunforsvar. Og det er uheldigt, idet kalvene ofte er udsat for større smittepres og stress i perioden lige efter fravænning 

Søren Krogh Jensen

Professor, Aarhus Universitet

Læs også