Uhensigtsmæssig håndtering af gylle og gødning

Ny undersøgelse konkluderer, at smitteforebyggelsen bør forbedres, når kvægbedrifter leverer til biogas.

Der kan være risiko for, at kvægbedrifter, som leverer til biogasanlæg, kan sprede Salmonella Dublin mellem bedrifterne. Sådan lyder vurderingen i en ny undersøgelse, som Københavns Universitet har udført for Seges Innovation.

Baggrunden for undersøgelsen har ifølge Seges Innovation været, at kvægbrugets leverancer af gylle, dybstrøelse og gødning til biogasanlæg stiger støt. Det samme gør bekymringen blandt de landmænd, der leverer til anlæggene, og deres dyrlæger. Bekymringen går på, om levering kan medføre spredning af Salmonella Dublin-bakterier mellem bedrifternes dyr, hvilket nu er blevet bekræftet. Det fremgår af Kvægnyt.

Professor Liza Rosenbaum Nielsen, der har stået for undersøgelsen, udtaler til Kvægnyt, at resultaterne peger på nogle uhensigtsmæssige procedurer i forhold til smitte ved transport og håndtering af gylle og dybstrøelse eller gødning på nogle kvægbedrifter og biogasanlæg. Noget, hun er bekymret for vil øge risikoen for smittespredning.

- Det er ikke den afgassede, varmebehandlede gylle, der returneres til bedriften, som er min hovedbekymring. Den testes nogle gange årligt, og dér påvises yderst sjældent salmonella. Derimod ser vi risikable procedurer i forbindelse med de mange transporter mellem besætninger og biogasanlæg, forklarer Liza Rosenbaum Nielsen til Kvægnyt og uddyber:

- Med de mange transporter til og fra biogasanlægget hver måned, hvor vogne krydser kørselsveje og passerer forbi eller igennem vaskepladser, stiger risikoen for at introducere og sprede salmonella til dyrene.

Smitterisici via biogasanlæg

På mange biogasanlæg er der ifølge Seges Innovation vaskefaciliteter. Alligevel blev der i forbindelse med undersøgelsen fundet gyllevogne, som ikke var gjort grundigt rene mellem leveringer til og fra forskellige gårde – selv når der var smittede besætninger blandt leverandørerne.

Samtidig blev det bemærket, at det ikke var alle biogasanlæg, der havde kendskab til leverandørbedrifternes Salmonella Dublin-status.

- Det betyder, at der ikke altid tages forholdsregler såsom besøg af niveau 2-besætninger sidst på dagen efterfulgt af grundig vask af køretøjer, forklarer Liza Rosenbaum.

Behov for fælles indsats

Overordnet vurderer Liza Rosenbaum, at der er for lidt bevidsthed om smitterisikoen blandt landmænd og hos biogasanlæggene.

Ifølge Kvægnyt kunne der på begge sider i interviews og under rundvisninger spores en opfattelse af, at det var den anden parts ansvar at sikre god hygiejne og gode kørselsveje.

- Der er med andre ord behov for øget forståelse af smitterisici og klare aftaler om, hvordan man skal forebygge smittespredning. Det må der være en fælles interesse i, fastslår Liza Rosenbaum.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på rundvisninger og interviews med driftsledere på bedrifter og biogasanlæg. Forskerne har ikke forsøgt at påvise salmonella og har ikke kunnet måle på smittespredningen.

På kvægbedrifterne blev der i forbindelse med undersøgelsen i flere tilfælde observeret risikable transportveje, hvor gyllevogne og gødningstransporter krydsede kørselsveje for fodervogne og drivveje for dyr eller kørte tæt på opstaldede kalve. Vaskepladser til inventar var også ofte placeret tæt på kørselsveje.

I undersøgelsen blev der også observeret containere til afhentning af dybstrøelse, som ikke var rene ved levering – især i bunden, som er svær at gøre ren. Containere blev desuden placeret direkte på jorden i områder, hvor smitte nemt kunne viderebringes.

Smitteforebyggende anbefalinger

Seges Innovation har udarbejdet en liste over smitteforebyggende anbefalinger til kvæggårde, der leverer til biogas og til deres modtagende biogasanlæg, baseret på de observationer og erfaringer, der er gjort i undersøgelsen.

Listen over smitteforebyggende tiltag kan ifølge Seges Innovation ikke forventes at være fyldestgørende i alle kontekster og kombinationer, som biogassystemer-og netværk inkluderer. Derfor anbefaler de at bruge sund fornuft samt systematisk gennemgå risici og smitteveje hos alle leverandører til biogas og hos biogasanlæggene selv.

Anbefalingerne kan findes på Landbrugsinfo.dk.

Kilde: Kvægnyt og Landbrugsinfo.dk

 

Læs også