Kvægbrugerne kommer til at mangle arealer

Skærpede fosforlofter kommer til at få stor betydning for kvægbrugerne, idet knap halvdelen til at mangle areal, når de træder i kraft.

Det slog Henrik Martinussen, seniorkonsulent, Seges Innovation forleden fast på fodringsdagen for kvæg i Herning.

De gældende fosforlofter lyder på henholdsvis 30 kg fosfor pr. hektar for kvægbrug og for undtagelsesbrug er det 35 kg fosfor pr. hektar. I 2025 bliver loftet reduceret til henholdsvis 29 og 33 kg fosfor pr. hektar.

- Ud af 2.620 kvægbrug har de 1.262 brug for areal til at sprede fosfor ud på, fortalte Henrik Martinussen og tilføjede:

- I hektar betyder det, at vi skal finde cirka 34.000 hektar mere for at komme af med husdyrgødningen i 2024 sammenlignet med nu.

Han pegede på, at især i husdyrtætte områder som eksempelvis Vesthimmerland kan blive en udfordring at finde arealer nok.

- I Vesthimmerland er knap 80 procent af harmoniarealet beslaglagt af husdyrgødning, så der er ikke meget areal tilbage, understregede han.

Læs også