Stærkt fremmøde til Dansk Jerseys faglige årsmøde

Dansk Jerseys faglige årsmøde havde avl og eksport på dagsordenen, da der blev gjort status på den faglige udvikling og perspektiver for fremtiden.

I Gjethuset i Frederiksværk var der fredag lagt op til en spændende dag til Dansk Jerseys årsmøde, hvor der både var arrangement for ledsagere og fagligt årsmøde, som blev afholdt af Jersey Viking.

Næstformand i bestyrelsen for Jersey Viking, Ole Sørensen, var mødeleder. Mødet blev indledt med sangen På Sjælunds fagre sletter. Bestyrelsesformand for Jersey Viking, Bent Olesen, fik herefter ordet. Han lagde vægt på, at der i 2022 har været meget forskelligt at forholde sig til.

Han nævnte faktorer som krigen i Ukraine, inflation, høj mælkepris, grøn dagsorden, omkostninger, pres på forsyningskæder, men understregede, at der heldigvis stadig er stor efterspørgsel på mælk.

Fokus på handel og strategier

- Som landmænd kan vi lide at arbejde med strategi, men vi bliver naturligvis udfordret på, om strategien er korrekt. Der er hele tiden gamechangers, og det er dagsordenen i dag, sagde han.

Jersey Viking vil gerne være en betydelig spiller på det internationale marked og har en målsætning om artsfremgang med fire NTM-enheder pr. år.

- Der er fuld fokus på NTM gennem avlsmål 2025 og avlsmål 2030, sagde han og fortsatte:

- Vi er gode til at få lavet de rigtige avlsstrategier. Rådgiverne har været gode til dialog, og at få det her til at lykkes.

På trods af krigen mellem Rusland og Ukraine var Bent Olesen langt fra nervøs, når det gælder perspektiverne for eksport. Han oplever ikke, at den gået i stå, og han finder det spændende, hvad den ender på, når hele året er ebbet ud. Han er ikke i tvivl om, at der er nye markeder, som skal opsøges.

Jersey Ungdom

Der var også oplæg fra Jens Givskov Petersen, der repræsenterede Jersey Ungdom, som har til formål at skabe interesse for Jersey og avl.

- Det handler om både at have fokus på det faglige og sociale. Det kan være godt at tale fagligt og at skabe netværk med andre på egen alder. Vi vægter faglighed og det sociale lige højt, sagde han og fortsatte: 

- Målet er at skabe arrangementer, som landmanden oplever at kunne få noget ud af at sende unge med til.

Aktiviteter gælder blandt andet besøg på Koldkærgaard og Assentoft. Der også har været tema om sæsonkælvning. Der er fem til seks arrangementer årligt, og der er flere på vej.

Avlsfremgang, men der skal ikke hviles på laurbærene

Pernille Hougaard Jensen var den næste oplægsholder. Hun er avlsfaglig projektleder hos Jersey Viking, og gjorde det klart, at der er avlsfremgang, og at det går godt, men at det handler om at holde fast i den gode udvikling.

- Målet er minimum 4 NTM-enheder om året. Det er lykkedes rigtig flot, men der skal hænges i. Det er klart, at det er noget af det, vi skal præstere på, lød det fra hende.

Hun gjorde opmærskom på, at der er stort potentiale på en lang række områder. Særligt når det gælder forskning og dataindsamling om jerseykvæg.

Guldkalven 2022

Gennem fem år har der været uddeling af hædersprisen Guldkalven. Vinderen i år har en besætning, som har haft kampe gennem flere år. Men der er ikke mistet kalve siden december sidste år.

Vinderen, Morten Olesen, modtog et stort bifald i forbindelse med prisoverrækkelsen. Præmien bestod af et gavekort til Vik-shoppen og en buket blomster.

Næste års møde

Årsmødet i 2023 skal afholdes i Middelfart, hvor der skal være fagligt møde på Hotel Comwell, mens der er besætningsbesøg hos Jakob Bonne Eriksen, som har 380 køer plus opdræt. 

Både det faglige møde og aftenarrangementet skal foregå på Hotel Comwell, mens ledsagerarrangementet endnu er i støbeskeen.

Arrangement skal afholdes af aktivitetsudvalget Jersey Fyn.

Læs også