Kunstig intelligens skal spotte køer med halthed

Et nyt projekt under GUDP i Landbrugsstyrelsen, vil med hjælp fra kunstig intelligens, opfange haltende køer med klovlidelser hos mælkeproducenterne.

Klovlidelser, der giver anledning til haltende malkekvæg, kan medføre nedsat mælkeproduktion og er en hyppig årsag til, at mange køer må udsættes fra besætningen alt for tidligt.

Problemet er vokset over de seneste årtier, hvilket primært kan tilskrives de store besætninger på den enkelte bedrift. Indtil videre har løsningen til at afhjælpe problemet ladet vente på sig, men det vil det GUDP-støttede projekt BoviWalk nu gøre op med.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram, GUDP, er et program under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, som administreres af Landbrugsstyrelsen.

Ifølge BoviWalk er udfordringen, at landmanden kan have svært ved at overvåge halthed hos den enkelte malkeko. Det betyder, at den enkelte klovlidelse ofte kan blive relativ fremskreden, før behandling sættes i gang, hvilket typisk medfører en dyrere behandling, end hvis mælkeproducenten når at sætte tidligt ind.

Selvom problemet med haltende køer er relativt stort, er det endnu ikke lykkedes at designe en effektiv metode til overvågning af malkekvæg. Der har været gjort forskellige forsøg på at udvikle et produkt, men de har enten vist sig for dyre eller uholdbare i længden.

BoviWalk vil opstille videokameraer på udvalgte steder i stalden, hvor malkekøerne én efter én passerer forbi. En RFID (radiofrekvensidentifikationsaflæser) aflæser koens nummer, samtidig med, at videokameraet optager koen, mens den passerer. Via optagelsen, og ved hjælp af kunstig intelligens, kan BoviWalk-systemet bedømme, om koen er rask eller om den er halt.

Lykkes det at komme i mål med ambitionerne for BoviWalk, vil mælkeproducenterne få et brugbart værktøj, der netop kan bidrage til at øge den gennemsnitlige levealder for malkekvæg.

BoviWalk forventer i løbet af 2023 at være klar til at sende prototypen på markedet.

Læs også