Hvad lærte vi af afgræsningssæson 2022: - Friske græsanalyser er guld værd

Friske græsanalyser har vist, at der kan være langt fra prognoser og til analyser. Det var en af konklusionerne, da deltagerne i eliteafgræsning 2022 satte punktum for denne sæson.

Årets afgræsningssæson blev vendt, da deltagerne i eliteafgræsning mødtes til erfaringsudveksling og afslutning af eliteafgræsning 2022. Et tiltag som ØkologiRådgivning Danmark står bag.

36 økologiske besætninger har gennemført forløbet, og en del af dem havde sat hinanden stævne ved mælkeproducent Brian Fruergaard-Roed, som har været økolog siden 2009 og har 400 malkekøer på ejendommen Grøndalsgård ved Nørager i Himmerland.

Her var et af dagens temaer friske græsanalyser.

Frisk græsanalyser og -prognoser

ØkologiRådgivning Danmark har hen over sæsonen gjort sig nogle erfaringer med friske græsanalyser, som de har klippet på afgræsningsmarkerne hos deltagerne i eliteafgræsning.

- De repræsenterer forskellige lokaliteter, græsblandinger, græsningsstrategier og så videre. Og de giver et her og nu billede, forklarede Solvejg Horst Petersen, som blandt andet har sammenlignet de friske græsprøver med de økologiske afgræsningsprognoser. Prognoserne giver blandt andet et bud på, hvordan kvaliteten udvikler sig ud fra temperaturforhold og lysindstråling.

Sukkerindhold

ØkologiRådgivning Danmark har kigget nærmere på friskgræsanalyserne og sammenholdt dem med prognoserne. Her har energiindholdet i analyserne nogenlunde fulgt prognosen, mens sukker og protein har afviget en del.

- Generelt kan man i april og starten af maj, ifølge prognosen, forvente et højt sukkerindhold. Når køerne for alvor begynder at æde meget græs, forventer vi et sukkerindhold, som ligger på mellem 110-150 gram pr. kg tørstof, fortalte Solvejg Horst Petersen.

Analyserne viste i perioden et noget højere sukkerindhold, tæt på 250 gram pr. kg tørstof.

- Og når køerne så henter 12 kg tørstof græs, nogle steder 14 og 15, så gør det altså en kæmpe forskel, om der er 11 procent sukker eller 23, forklarede Solvejg Horst Petersen, som også kunne berette om dramatiske fald i fedtprocenten i mælken denne sæson.

Når vi rammer juni, ligner græsanalyserne og prognosen mere hinanden, dog stadig med variationer.

- Selv hen mod slutningen af juni har vi målt en prøve med over 200 gram sukker, så det er noget, vi skal være noget mere opmærksomme på fremadrettet, sagde Solvejg Horst Petersen.

Proteinindhold

Ifølge prognosen kan man forvente et proteinindhold fra udbinding og til Sankt Hans på mellem 200-220 gram råprotein pr. kg tørstof. Efter Sankt Hans stiger proteinindholdet, blandt andet afhængig af kløverandelen.

- Når vi kommer hen i september og oktober, er der for alvor noget krudt i græsset, 250 gram råprotein pr. kg tørstof, forklarede Solvejg Horst Petersen.

Analyserne har derimod vist et noget andet billede.

- Den 25. april og helt indtil på den anden side af Sankt Hans, vi rammer faktisk tæt på 1. juli, inden vi overhovedet kommer op på 200 gram råprotein pr. kg tørstof med undtagelse af en enkelt prøve, forklarede Solvejg Horst Petersen.

Analyserne viste proteinindhold i perioden på mellem 140 og 150-180 gram råprotein pr. kg tørstof.

- Og I skal huske på, at mange steder henter køerne 10-12 kg tørstof græs, og så kommer de altså til at mangle protein, forklarede Solvejg Horst Petersen, som i den grad fastslog, at man skal holde sig langt væk fra at skære i proteintilskudsfoder i perioden.

- Derfor er vores overordnede konklusion, at de her græsanalyser, de er guld værd. For hvis ikke vi ved, hvad der reelt er i græsset, risikerer vi, at staldrationen ikke er afbalanceret i forhold til afgræsning, og så kan der opstå ballade, sagde Solvejg Horst Petersen.

Elitaafgræsning

8.651 malkende køer

  • 10.171 kg EKM pr. årsko i gennemsnit
  • Fra 7.270 til 11.442 kg EKM pr. årsko

36 besætninger gennemførte heraf:

  • Seks jerseybesætninger
  • Fem besætninger med AMS
  • 240 køer i gennemsnit (malkende i sæson)
  • Fra 68 til 511 malkende køer pr. besætning

 

Grøndalsgård

Ejer: Brian Fruergaard-Roed

Beliggenhed: Nørager i Himmerland

Produktion: 400 køer og fra 2023 430 hektar

Økolog siden 2009

Medarbejdere: Otte-ni fastansatte (arbejder hver 3. weekend)

Ydelse: 11.300 kg EKM (malker to gange)

Årets frontløbere 2022

Frontløber blandt alle – højeste udbytte i marken

Per Vestergaard, Vildbjerg (8.067 FEN pr. hektar)

Frontløber blandt alle – højeste græsoptag pr. ko

Hans Christian Christiansen, Sdr. Stenderup (2.143 kg tørstof pr. ko)

Frontløber – AMS

Henrik Jensen, Brovst

Frontløber – Jersey

Per Vestergaard, Vildbjerg

Frontløber – besætninger med over 300 køer

Brian Fruergaard-Roed, Himmerland

Frontløber – besætninger med under 300 køer

Esben Møller Xu, Esbjerg

Ved frontløbere indenfor en kategori er der lavet en lige vægtning af græsoptag pr. ko, udbytte i marken, ydelse i forhold til forventet og restbeløb pr. ko pr. dag

Læs også