Kødkvæg skal kunne finde ly for blæst og regn

Det våde og kolde vintervejr er på vej og stiller særlige krav til ejerne af udegående kvæg. Sidste vinter var usædvanligt mild. Alligevel fik mere end 15 procent af ejerne sanktioner for deres hold af udegående kødkvæg, da Fødevarestyrelsen var på kontrolkampagne.

En mild vinter giver ingen sikkerhed for, at forholdene for udegående kvæg er gode nok. Det er en af de konklusioner, som Fødevarestyrelsen må drage af en kontrolkampagne, som havde fokus på kødkvægets forhold ude og i stalde.

- For tre år siden fik ejerne større frihed til at sætte dyr på arealer med mindre naturlig beskyttelse for vejret, forudsat at dyrenes behov for beskyttelse altid kan opfyldes, hvis vejret kræver det. Nu har vi kontrolleret, hvordan reglerne fungerer i praksis, og det positive er, at langt de fleste kvægejere faktisk sikrer dyrene mod dårligt vejr, udtaler Christian Strøyer, der er enhedschef i Fødevarestyrelsen, i en meddelelse.

Fokus på opholdsarealer

Det oplyses dog samtidigt, at der også er kvægejere, der skal stramme op.

11 procent af ejerne fik sanktioner i kontrolkampagnen, der blev udført mellem 1. januar og 31. marts 2022, fordi dyrene ikke havde passende tørre hvileområder, eller fordi der ikke var områder med ly og læ.

Yderligere 4,5 procent af ejerne fik sanktioner for at holde kvæg på mudrede opholdsarealer ved blandt andet foder- og vandingspladser.

Hos bedrifter med kødkvæg på stald var der sanktioner til ni procent af besætningerne for mangel på rene og tørre arealer til dyrene, så dyrene havde våd og gødningsfyldt pels.

- Kampagnen viser, at de fleste kvægejere havde styr på dyrenes behov, da de planlagde for vinteren. Men vores kontrol viser også, at nogle kvægejere skal skærpe opmærksomheden på opholdsarealer. I kolde og regnvåde perioder opstår der hurtigt fugtige og mudrede områder såvel ude som i stald, og så er der risiko for, at gødning og strøelse sætter sig i dyrenes pels. Det er ikke god dyrevelfærd, påpeger Christian Strøyer.

Læs også