Stor variation i næringsstoffer

ØkologiRådgivning Danmark har taget en del analyser af proteinafgrøder – resultatet viser store forskelle i indhold.

Der er avlet mange proteinafgrøder i indeværende år. Det har vist sig, at der ved mange af afgrøderne er en større variation i indhold af næringsstoffer end forventet. Sådan lyder det i seneste nyhedsbrev fra ØkologiRådgivning Danmark.

Det er både rene afgrøder af lupiner og hestebønner samt blandinger af afgrøder som lupiner/hestebønner, lupin/hvede, ærter/lupin/korn og lupin/triticale, ØkologiRådgivning Danmark har analyseret.

De peger på, at blandingsforholdet ikke altid er kendt, derfor kan man ikke ud fra et godt bud på andelen af de forskellige afgrøder, sammenholdt med tabelværdier, regne sig frem til næringsstofferne.

Opfordringen fra ØkologiRådgivning Danmark lyder, at man skal få analyseret sit hjemmeavlede tilskudsfoder. De understreger, at det er billigt i forhold til at fodre »i blinde« og dermed ikke udnytte foderet optimalt.

Ifølge ØkologiRådgivning Danmark er foderstofbranchen ligeledes udfordret i forhold til at kunne finde det protein, der kunne forventes i forhold til tabelværdier. Det betyder, at der ses færre blandinger med udelukkende danskavlet protein, der kan have et højt proteinindhold.

ØkologiRådgivning Danmark anbefaler derfor, at man tjekker sine indkøbte, blandingers indhold af næringsstoffer.

Læs også