Kødkvægavlere holder årsmøde

Østlige Øers Kødkvægsudvalg inviterer mandag den 30. januar til årsmøde i Sorø.

Mandag den 30. januar samles medlemmerne i Østlige Øers Kødkvægsudvalg til årsmøde hos VKST i Sorø, hvor der indledes med spisning klokken 18.

Selve mødet begynder klokken 19 med et indlæg af Mikael Kirkhoff Samsøe, som fortæller om muligheder og udfordringer for kødkvægavlere med de nye CAP-ordninger.

Der er sat halvanden time af til dette indlæg, og der vil således være mulighed for en rigtig god dialog om dette emne, ligesom der naturligvis vil være rig lejlighed til at stille spørgsmål.

Klokken cirka 20.30 vil formanden for udvalget, Mogens Hansen, aflægge beretning for det forgangne år, og mødet slutter med valg til kødkvægudvalget.

Steffen Albrektsen og Lis Magnussen er begge på valg, men kun førstnævnte er villig til genvalg fremgår det af indkaldelsen.

Tilmelding til årsmødet skal senest den 25. januar ske til Mogens Hansen på 40465541 eller bodillund329@gmail.com.

Læs også