Nyt projekt skal kortlægge årsager til kalvediarré

Kalvediarré er forbundet med produktionstab og dårlig trivsel. Diarréen kan have flere forskellige årsager, og det vil LVK og Ceva Animal Health kortlægge i et nyt projekt.

Kalvediarré er en tabsvoldende sygdom og hovedårsagen til, at kalve dør indenfor de første leveuger. Overlever kalven, kan den have lavere tilvækst og lavere ydelse i første laktation. Samtidig kan den blive svækket og mere modtagelig for andre sygdomme. Det påpeger dyrlægerne LVK i en pressemeddelelse.

De slår endvidere fast, at der er god grund til at undersøge årsagerne til, at kalve bliver syge af diarré.

- Vi ønsker i projektet at få mere viden om årsagerne til diarré hos de helt unge kalve. Den viden kan hjælpe de syge kalve, og samtidig kan vi mindske landmændenes tab, fortæller Lene Agerskov, kvægfagdyrlæge hos LVK.

Prøver fra flere besætninger indgår

I projektet bliver prøver samlet fra flere besætninger, så omfanget af smitstoffer kan kortlægges.

- I projektet vil LVK-dyrlæger udtage gødningsprøver fra syge kalve. Prøverne undersøges for en lang række smitstoffer, der kan være årsag til kalvediarré, forklarer Lene Agerskov og fortsætter:

- Tilstedeværelsen af smitstoffer kan jo variere fra kalv til kalv og fra besætning til besætning, derfor ønsker vi deltagelse af 40 besætninger, hvor der i hver udtages prøver fra fem syge kalve.

Gødningsprøverne undersøges for både virus, bakterier og parasitter, såsom: E.coli, clostridier, cryptosporidier, coccidier og coronavirus. Prøverne undersøges på LVKs eget laboratorium.

Projektet kører fra 12. januar og indtil 15. april 2023. Herefter vil laboratoriets analyser blive samlet i en rapport, som bliver offentlig tilgængelig. De deltagende besætninger vil være anonymiseret.

Fakta om kalvediarré

  • Bliver kalvediarré ikke behandlet i tide, bliver kalven dehydreret og kan dø inden for de første leveuger.
  • Kalve der overlever, kan have langvarig negativ påvirkning af tilvæksten, øget modtagelighed for andre sygdomme samt produktionstab, der kan følges ind i første laktation.
  • Medarbejdernes trivsel kan være påvirket negativt i besætninger med kalvediarré.

Læs også