Salmonella: Husk oplysningspligten hvis besætningen er i status 2

Hvis man er ansvarlig for en kvægbesætning i salmonellastatus 2, skal man oplyse enhver, der har kontakt med besætningen om, at den er under offentligt tilsyn på grund af Salmonella Dublin. Det minder Seges Innovation om på Landbrugsinfo.

De slår samtidig fast, at det er den besætningsansvarlige, som har oplysningspligten.

Man skal informere både dem, som skal servicere i stalden og i marken, og dem som leverer varer eller foder til bedriften. Det vil for eksempel sige dyrlæge, fodringrådgiver, klovbeskærer, inseminør, håndværkere, foderstof, maskinstationer, biogasanlæg med flere.

Minimer antallet af besøg

Seges Innovation understreger, at når besætningen er i salmonellastatus 2, skal besøg på bedriften så vidt muligt minimeres og kun være absolut nødvendige besøg.

Man må således ikke have »unødvendige« besøg i stalden som for eksempel besøg af skoleklasser, familie, venner og naboer.

Bedriftens forretningsforbindelser har ifølge Seges Innovation pligt til at besøge salmonellafrie besætninger først på ruten – altså før de besøger besætninger i status 2, medmindre det er absolut akut.

Det er den besætningsansvarlige, som skal oplyse det ved bestilling af en ydelse.

Læs også