LF Kvæg indgår smertelindingsaftale med dyrlæger

Landbrug & Fødevarer Kvæg og Den Danske Dyrlægeforening har indgået aftale om brugen af smertelindring ved afhorning af kalve.

Kalve, der afhornes, skal have bedre velfærd. Derfor har Labdbrug & Fødevare Kvæg (LFK) og Den Danske Dyrlægeforening (DDD) indgået en aftale, der betyder, at parterne sammen vil arbejde for, at længerevarende smertebehandling bliver standard ved afhorning af kalve som supplement til lokalbedøvelsen.
 
- Der er en positiv velfærdsmæssig effekt af længerevarende smertebehandling ved afhorning, og derfor ønsker begge organisationer, at det fremover bliver standardbehandling, står der at læse i aftaleteksten. 

I dag bliver alle kalve bedøvet ved afhorning, og der anvendes allerede smertelindrende præparater ved afhorning i mange besætninger. Det anslås, at over halvdelen af kalvene allerede på nuværende tidspunkt smertelindres ved afhorning udover lokalbedøvelsen. Målet er, at alle kalve skal modtage længerevarende smertebehandling som supplement til lokalbedøvelsen.

Aftalen indebærer, at dyrlæger, blandt andet ved de halvårlige velfærdsvurderinger, vil rådgive landmanden om smertelindring, og at de to organisationer løbende vil kommunikere anbefarlingen af smertelindring ud ved fx messer, kongresser og kommunikation iøvrigt.
De to parter vil indenfor det næste år evaluere den nuværende aftale, og se på, om smertelindringen skal gøres obligatorisk.
 

Læs også