bannerPos

Programmet »Operation Paratuberkulose« bliver billigere og bedre

Operation Paratuberkulose opdateres sidst i september til en version 2.0, som giver fordele og muligheder. Arkivfoto: Camilla Bønløkke
18-09-2020 10:11

Saneringsprogrammet »Operation Paratuberkulose« opdateres sidst på måneden. Blandt andet med mulighed for overvågning og besætningsstatus, skriver Seges.

Programmet Operation Paratuberkulose opdateres den 30. september 2020 til en version 2.0.

Det giver fordele og muligheder – både for besætningsejere, som allerede er tilmeldt – og de, som ikke er.

Blandt andet er der mulighed for at vælge en model med lavere testomkostninger og alligevel næsten samme saneringshastighed. Desuden kan programmet nu også yde overvågning før og efter sanering samt give en status på forekomsten i besætninger, som har mistanke om paratuberkulose, skriver kvægfagdyrlæge Lars Pedersen, Seges.

Cirka en femtedel af landets besætninger er pt. tilmeldt Operation Paratuberkulose, men det skønnes, at langt flere har sygdommen i besætningen, vurderer dyrlægen.

- Vi orienterer allerede tilmeldte besætningsejere om opdateringen til Operation Paratuberkulose 2.0 med en direkte mail. Desuden informeres i KvægNyt og på landbrugsinfo.dk om programmet og de nye muligheder, forklarer Lars Pedersen.

Tre forskellige modeller

Operation Paratuberkulose 2.0 består af tre forskellige tilvalgsmodeller; Fuld udpegning, Reduceret udpegning og Overvågning.

Beregningsmodellen i Fuld udpegning er blevet optimeret og ændret.

- For tilmeldte besætninger vil det betyde, at de vil kunne opleve, at værdier i grænseområdet omkring 0,3 kan ændre sig, da alle resultater genberegnes - også tidligere målte værdier. Grænseværdien på 0,3 angiver, om et dyr er positivt eller negativt og dermed kan udgøre en smitterisiko, så værdier lig med eller højere er positive, mens lavere testresultater er negative, beskriver Lars Pedersen.

Reduceret udpegning

Den anden model, Reduceret udpegnin, er blevet erstattet af et nyt program, som er dynamisk og kobaseret (men hedder fortsat Reduceret udpegning).

- Forskellen er en ændring i udpegningsmodellen, så køerne løbende udpeges til test lige inden kælvning i stedet for fire årlige udpegninger. Det resulterer i færre test pr. ko og reducerer dermed testomkostningerne. Saneringshastigheden vil - alt andet lige – være uændret, skriver dyrlægen.

Beregningsmodellen er også her blevet optimeret, så landmanden vil kunne opleve, at værdier i grænseområdet omkring 0,3 kan ændre sig.

Lars Pedersen gør opmærksom på, at i besætninger, som ikke indberetter løbninger, insemineringer og/eller drægtigheder kan denne model ikke bruges. Her bør man tilmelde besætningen Fuld udpegning.

 - Hvis besætningsejeren er i tvivl om, hvilket af de to programmer, han er tilmeldt, kan man se det i DMS:  Gå ind i »Daglig styring«. Under daglig styring vælges »Supplerende mælketest«. Under Supplerende mælketest vælges fanen ’Tilmeld automatisk udpegning’.

Overvågning

Besætninger, som har opnået kontrol med smitten - eller har saneret besætningen fri, men fortsat ønsker en årlig status, kan som noget nyt vælge modellen Overvågning. - Tilmelding til denne model vil også betyde, at man kan dokumentere besætningens forekomst af paratuberkulose samt opretholde en eventuel certificering.

- Overvågning kan også bruges i de besætninger, som ønsker at undersøge, om der er paratuberkulose i besætningen – og i så fald i hvilken grad. Ud fra denne status kan man så tage stilling til, om det er relevant at arbejde videre med en sanering, skriver Lars Pedersen.

Ved tilmelding til Overvågning udpeges årligt 150 tilfældige køer i besætningen, og der beregnes en forekomst. Hvis der er færre end 150 køer i besætningen, udpeges hele besætningen.

For besætninger med 150 køer eller derover koster det cirka 5.000 kroner pr. overvågning, oplyser Lars Pedersen på Seges hjemmeside.

teba

 

Suspension af vaccine ophævet

Fødevarestyrelsen har ophævet suspensionen af anvendelsen af vaccinen Suvaxyn PRRS MLV til svin mod PRRS. Producenten Zoetis glæder sig over styrelsens afgørelse.

Glæde over tredoblet pulje til modernisering

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion har længe presset på for at få øget puljen med midler til modernisering og etablering af mere klima- og miljøvenlige slagtesvinestalde. Nu er puljen tredoblet.

Klimaminister glad for delaftale om en klimalov for EU

Der er nu taget det første skridt mod en aftale om en europæisk klimalov. Klimaloven skal sikre, at målet om klimaneutralitet senest i 2050 bliver juridisk bindende, og det er klimaminister Dan Jørgensen (S) godt tilfreds med.

Arla hæver aconto-prisen med 7,50 øre

Arlas aconto-pris for konventionel mælk vil stige med 7,50 øre pr. kg fra 1. november.

Markedspodcasten - Europæisk hvedepris tordner derudaf

Til trods for en stor lagerbeholdning mange steder, så stiger hvedeprisen. Hvordan kan det hænge sammen? Og hvilken betydning har det for planteavlerne? I podcasten bliver der som altid rundet de vigtigste tendenser indenfor afgrødemarkedet. Markedsanalytiker Peter Arendt fra MinAgro - og chefredaktør Jacob Lund-Larsen - gør dig klogere på, hvordan du bør agere.

Vis lederskab i S og V

Sexisme, køn og klima fylder næsten hele dagsordenen og sendefladen i medierne. Og det selv om et af Danmarks højest profilerede erhverv, minkavl og pelsindustri, er ved at bukke under.

EU-strategi støtter fødevareproducenterne

L&F med Martin Merrild i spidsen bakker op om, at Europarådet vil støtte landmænd og fødevareproducenter ved at styrke et mere bæredygtigt europæisk fødevaresystem.

Seks nye tilfælde af ASF i Brandenburg

Nu er der i alt bekræftet 86 tilfælde af afrikansk svinepest i den tyske delstat Brandenburg.

Agtech-virksomhed får ny kapital

Virksomheden TeleSense Inc. har fået tilført 10,2 millioner dollars i kapital for at øge produktionen. Samtidig bliver kendt dansk-amerikaner inden for kornbranchen nyt medlem af bestyrelsen.
Side 1 af 1953 (39060 artikler)Prev1234567195119521953Next