Tørkealarm fra raceforening

Foreningen Gamle Danske Husdyrracer udsender nu et SOS for de gamle bevaringsværdige husdyrracer.

Tørken bider også hos medlemmerne af foreningen Gamle Danske Husdyrracer.

- Dansk landbrug har netop udsendt katastrofealarm til regeringen vedrørende det tørkeramte landbrugserhverv, som skønnes at miste 4,5 milliarder kroner. Foreningen Gamle Danske Husdyrracer udsender nu også et særligt SOS for de gamle bevaringsværdige husdyrracer.

Tørken har ifølge foreningen betydet, at man for at holde dyrene i live er godt i gang med at bruge af fodret til den kommende vinter.

- Hovedbesætningerne af de udryddelsestruede dyr er i forvejen i stor risiko for at forsvinde, fordi staten ikke udbetaler de dyretilskud, som Danmark fik notificeret ved EU-Kommissionen i 2015. Tilskud, som skal sikre, at bevaringslandmændene godtgøres indtægtstabene mellem hold af gamle racer og landbrugets moderne, topeffektive transnationale racer, lyder det fra foreningen.

Kulturarv i fare

Nu rammer tørken så yderligere de kriseramte bevaringslandmænd, så den levende kulturarv og genetiske skat er i ekstrem fare for at lide alvorlig skade eller forsvinde, dersom den i forhold til internationale konventioner ansvarlige fødevareminister ikke omgående handler, hedder det videre.

Foreningen henstiller derfor til fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, at han straks tager sig af sagen, og indkalder foreningen til krisemøde.

- Her vil vi forelægge ministeren en række forslag, som kan afbøde den aktuelle katastrofesituation, og i det hele taget skabe acceptable rammevilkår for det forsømte bevaringsarbejde.

Gamle Danske Husdyrracer har landets største bevaringscentre på Oregaard ved Bogense på Nordvestfyn.

Læs også