Rekordhøj velfærd i kvægbesætninger

I alt 88,3 procent af de kontrollerede besætninger fik ingen anmærkninger ved velfærdskontrollen i 2016. Det er ny rekord for kvægbruget.

For nylig offentliggjorde Fødevarestyrelsen resultaterne for velfærdskontrollen udført i 2016.
I alt blev 384 kvægbesætninger kontrolleret, hvoraf de 300 var tilfældigt udvalgt og resten valgt ud fra en risikovurdering. Det er eksempelvis som opfølgning på en tidligere kontrol med anmærkninger.
 

Flest af den milde slags

Blandt de besætninger, der fik anmærkninger, blev der givet 43 indskærpelser, to påbud og to politianmeldelser. Langt de fleste anmærkninger var af den milde slags, hvor der blev givet en præcisering af, at gældende lovgivning skal overholdes, men ikke hvordan landmanden skal sikre det. Det skriver Kvæg Nyt.
Ved et påbud bliver der derimod anvist, hvad der konkret skal gøres for at overholde lovgivningen. Politianmeldelse sker i det helt grove tilfælde.
Alle anmærkninger bliver fulgt op af en efterfølgende kontrol af, om forholdet er bragt i orden.
 

Det kan gøres bedre

Det er især hos voksne kreaturer, at der er mulighed for forbedring, når det handler om pleje af syge og tilskadekomne og omsorgsfuld behandling. Det vil sige, at dyrene ikke er blevet passet i overensstemmelse med deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.
Desuden har syv af de kontrollerede besætninger ikke haft mindst et årligt dyrlægebesøg. Resultatet for 2016 er dog stadig en del bedre end tidligere år, oplyser Kvæg Nyt.
Hos kalvene er resultatet positivt med kun meget få anmærkninger. Tidligere var der oftere problemer med opstaldning af ældre kalve i enkeltboks. Det var for eksempel, at kalve i enkeltboks ikke kunne se eller røre andre kalve, og at kalve ikke havde adgang til frisk vand.
I 2016 var der givet anmærkninger i seks tilfælde for disse forhold.
Kravet om at mælkefodrede kalve skal have deres suttebehov opfyldt var nyt i 2016. Her blev der givet tre anmærkninger.
I 2016 blev der desuden gennemført en kampagnekontrol, som udelukkende gik på behandling af syge og tilskadekomne dyr. Her blev 300 kvægbesætninger kontrolleret, hvoraf der ikke var anmærkninger i 95 procent af tilfældene.

Læs også