Vigtige rutiner omkring afgoldning

Optimalt management omkring goldning er afgørende for at give koen det bedste udgangspunkt for den nye laktation.

Perioden omkring goldning er stressende for malkekøerne. Ændringer i malkefrekvens, fodring og opstaldning betyder, at køerne kan være mere modtagelige overfor eksempelvis infektioner i yveret, oplyser Seges.
Derfor er optimalt management omkring goldning af essentiel betydning for at give koen det bedst mulige udgangspunkt for den nye laktation.
 

Gradueret goldning

Et af de effektive værktøjer er gradueret afgoldning, hvor man malker køerne én gang dagligt de sidste dage inden goldtidspunktet, har vist sig at kunne nedbringe den daglige ydelse i gennemsnit med 33 procent.
Det har også vist sig at kunne nedbringe mælkeløb efter afgoldning sammenlignet med brat afgoldning, oplyser Seges.
Ved mælkeløb vil pattekanalen være åben og dermed mere tilgængelig for de bakterier, der findes på pattehuden og i omgivelserne. Det øger risikoen for en infektion i kirtlen.
 

Reduceret energiindhold

Et reduceret energiindhold i foderrationen vil kunne reducere den daglige ydelse før afgoldning. Det kan dog give stofskifteproblemer og føre til sult.
Fodringsmanagement af afgoldningskøer skal tilpasses den enkelte besætning. At tildele en ration efter ædelyst, hvor en del af kraftfoderet bliver erstattet med godt kvalitetsgrovfoder, kan være en mulig løsning for de fleste besætninger, oplyser Seges, som har udarbejdet flere anbefalinger til god afgoldning. De kan findes på landbrugsinfo.dk – Anbefalinger til managementrutiner i senlaktation og ved afgoldning.

Læs også