Kvægsektoren er godt rustet til fremtiden

Klima, økonomi og forbrugerkrav rejser på sigt store udfordringer, men sektoren er godt rustet, lød det i beretningen fra Landbrug & Fødevarer Kvægs top.

KVÆGKONGRES Det er uforudsigelige tider for kvægsektoren.

Det slog Landbrug & Fødevarer Kvægs formand, Christian Lund, og direktør Ida Storm på i deres beretning på den årlige kvægkongres i Herning. Men de understregede også ihærdigt, at kød- og mælkeproduktionen er i god udvikling, og at økonomien i hvert fald lige for nuværende ser ok ud.

- Hvordan det stærke, danske kvægbrug ser ud om 20 år – det ved jeg ikke. Lige så lidt, som jeg havde forestillet mig, hvordan verden ville se ud i dag, dengang jeg var ung og nystartet, sagde Christian Lund til de 2.200 deltagere.

Han havde fra start bragt i erindring, hvordan de økonomiske vilkår blev ændret fra tidligere tiders forhåbninger til rente- og valuta-swaps til lave flexlån og svimlende jordpriser.

Om 20 år ser kvægsektoren måske sådan ud, spekulerede Christian Lund om fremtiden.

Laver grønne proteinbøffer?

- Måske skal kvægproducenterne indgå i nye fællesskaber, hvor landmænd og investorer sammen ejer lokale græsraffineringsanlæg, der både leverer foder til egen bedrift, gødning samt grønne proteiner til fødevareproduktion. Det kan også være, at mælkeproducenter laver grønne proteinbøffer ved at kombinere grønt protein og mælkeprotein, der vinder priser over hele verden for velsmag.

Ida Storm understregede, at kvægbruget er nødt til at gå i dialog med forbrugerne og politikerne – også selv om man bør tage det med et gran salt, når så mange som 85 procent i en forbrugerundersøgelse, som Landbrug & Fødevarer fik lavet sidste år, siger, at de godt kunne finde på at ændre madvaner af hensyn til klima, miljø eller bæredygtighed,

- Nogle stiller spørgsmålstegn ved, om vores erhverv er relevant i fremtidens samfund. Om koen er færdig om 10 år. Men jeg tror fuldt og fast på, at de danske kvægbrugere har en vigtig rolle for fremtidens fødevareproduktion, sagde Ida Storm.

Vær nøjeregnende med investeringer

Christian Lund fastslog uden forbehold, at kvægsektoren er nødt til at involvere sig i klimareduktioner. Og Ida Storm fremhævede, at Seges er involverede i en række forsøg og udviklingsarbejder i den retning.

- Selv om danske kvægproducenter er blandt Europas mest klimaeffektive, så betyder det ikke, at vi læner os tilbage og slapper af, sagde Ida Storm.

Lige her og nu holde kvægsektoren skruen i vandet rent økonomisk i en tid med en stabil mælkepris, konstaterede Christian Lund på baggrund af de første regnskabsresultater for 2019. Men han advarede om, at landmændene bør være nøjeregnende med deres fremtidsdispositioner.

- Vi gør klogt i at stille større krav til de investeringer, vi laver, og vurdere kursværdien af de penge, vi bruger på dem. Mange af dem har en meget lang betalingstid, og det begrænser vores muligheder for at tilpasse vores produktion til fremtidens forbrugerkrav.

Formanden og direktøren pegede også på, at bundlinjen kan øges blandt andet med forlængede laktationer og samarbejde mellem kalveproducenter og mælkeproducenter om at producere robuste og hurtigvoksende kalve. Ligeledes slog de på, at en bedre udnyttelse af bedriftens data kan forbedre afkastet.

Læs også