Vores drikkevand er rent

Af formand Ulrik Lunden og fagchef Bente Andersen, Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Formanden for Danmarks Naturfredningsforening (DN) Maria Reumert Gjerding retter i et debatindlæg for nylig i dagspressen en slet skjult kritik mod landbruget for brug af sprøjtegifte på landbrugsjorden. Det står endda også højt og tydeligt på DN´s hjemmeside.

Vi kan blive enige så langt som, at vores drikkevand er en helt unik ressource i Danmark, men herefter stopper festen!

Når det kommer til grundvandets – og i forlængelse af dette, drikkevandets – reelle tilstand i Danmark ser vi os nødsaget til i Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse at formidle den sande historie og gøre op med det skræmmebillede mod landbruget, der males af DN.

På deres hjemmeside står der blandt andet at »…målinger fra 2016 viser nemlig, at der var rester af sprøjtegift i mindst hver fjerde drikkevandsboring…«

Reumert Gjerding og DN er ganske enkelt ikke opdateret!

Synderen er…

Ikke én eneste af de 97 sløjfede drikkevandsboringer de sidste 20 år er lukket på grund af landbruget.

Vi har analyseret manualerne for sløjfningerne og studeret boringernes prøveresultater.

Resultatet kan ses på figuren.

Som det ses, er det i altoverskyggende grad stoffet BAM, som er et nedbrydningsprodukt fra produkter, som er anvendt af vandværker og af forbrugerne som plænerens, der er hovedårsagen til sløjfninger af drikkevandsboringer i Danmark.

En gennemgang af de bagvedliggende data fra Jupiterdatabasen viser, at i alt 86 boringer er lukket på grund af BAM.

De resterende 11 er alle sløjfninger på grund af såkaldte punktkilder såsom vaskepladser, lossepladser og det offentliges, industriens og privates brug af sprøjtemidler.

Dyrkningsfladen i landbruget er uden skyld. De godkendte pesticider har forinden anvendelse været igennem det skrappeste godkendelsessystem i EU – det danske.

Hjertesag

Således er det et helt ubegrundet og ufagligt indgreb at dømme danske landbrugsbedrifter for de forureninger, som ikke blot vandværker, men også punktkilder, har medført.

I Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse insisterer vi på en fagligt og juridisk korrekt regulering af dansk landbrug.

Vores hjertesag er netop beskyttelse af grundvandet - deraf vores navn!

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også

Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug – det er nu, det gælder!
Brexits betydning for eksport til Storbritannien
Spis dansk kød med god samvittighed
Send ikke mælken ud af Danmark
Retsopgør om ammoniak fra husdyrbrug
Fødevare-arbejdspladser er »dansk, når det er bedst«