Katten om den varme grød

Hedegaard fra L&F Centrovice risikerer at skulle bruge mange penge på »advokatvejen«, hvis han yder gratis rådgivning til medlemmerne uden at kende fælderne ved BNBO-aftaler, skriver formanden for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse i en replik.

Af Ulrik Lunden, formand for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse

Carsten Hedegaard fra L&F Centrovice forsøgte her i avisen i sidste uge at imødegå vores indlæg fra den 7. maj om de mange farer ved at indgå såkaldt frivillige aftaler om BNBO.

Intet sted adresserer han dog de direkte og utvetydige spørgsmål i vores indlæg.

Det er en skam med sådan en berøringsangst, for landets mange berørte lodsejere har brug for og krav på at kende risici ved BNBO-aftaler. Hedegaard giver således stadig ingen garanti for, om kompensationen efter en eventuel aftale om BNBO er skattefri, og heller ingen garanti for om en sådan aftale udgør ulovlig statsstøtte.

I stedet går Hedegaard som katten om den varme grød og forsøger at give indtrykket af, at han nu er af den overbevisning, at lodsejere har et valg, ligesom at han opfordrer lodsejere til at være »…kritiske over for den information, vi bliver præsenteret for«.

Det er jo helt ufarlig grund at betræde. Der er intet sprængfarligt stof i den udtalelse, og næppe vil nogen erklære sig uenig.

Politisk kulør

Det synes umiddelbart som intetsigende fyldstof lige indtil udsagn som »…hvor lodsejerne spiller aktivt ind og viser velvilje« rammer læseren. Velvilje! Dét taler vist for sig selv.

Hedegaard og L&F Centrovice har da også for længst bekendt politisk kulør. Dagsordenen er ikke til at tage fejl af. Hedegaards tidligere indlæg hed jo netop »Gør jer klar til frivillige BNBO-aftaler«.

Hedegaard afslutter sit indlæg med at advare mod »konfrontation, som kun kan løses ved hjælp af advokatvejen«. 

Selv kan han risikere at skulle bruge mange penge på »advokatvejen«, hvis han – som han skriver – yder gratis rådgivning til medlemmerne uden at kende fælderne ved BNBO-aftaler og uden at ville sætte sig ind i disse.

Hedegaard må have fortrudt reklamen for Centrovice, for nu er det således hans egen telefon, der står gratis åben.
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også