Åbent brev til Pia Olsen Dyhr: SF, vær venlig omgående at stoppe jeres propaganda

SF bør stoppe jeres usande propaganda mod landmændenes dyrkning af markerne med statskontrollerede, biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler, der beviseligt ikke er årsag til én eneste sløjfet vandboring og som på ingen måde truer drikkevandet. Sådan skriver Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse.

Her ses den kampagne fra SF, der hænger rundt omkring på udvalgte DSB-stationer. Årsager til sløjfning af drikkevandsboringer for årene 2000 - 2020. Illustration: FFBG. Kortudsnit, hvor der ses en fordeling af kortlagte fyld- og lossepladser der er registreret i regionernes databaser pr. december 2012.

Af Ulrik Lundén, formand, Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse (FFBG)

I takt med at flere og flere vælgere bliver oplyst om, at landbrugets dyrkningsflade er uskyldig i forhold til forurening af grundvandet, skruer det socialistiske folkeparti og den mægtige danske naturfredningsforening DN op for propagandaen og retorikken.

Ingen af de 97 pesticidsløjfninger af drikkevandsboringer, som har fundet sted i 20 år skyldes landbrugets dyrkning af markerne – økologisk eller ikke-økologisk.

Det er derfor helt forfejlet, når I røde politikere fører jeres kampagne mod landbruget i kampen om at være grønnest.

Samme retorik fandtes i østlandene før Murens fald. Den totalitære styreform, hvor sund fornuft blev banket på plads til fordel for partiet og magteliten. Dengang gjaldt det undertrykkelse af selvstændighedskulturen og de frie meninger. I dag ser vi samme retorik i vest. Blottet for saglighed og faglighed. Propagandakampagnen om gift fra landbruget i drikkevandet taler direkte til hjertet af SF´s kernevælgere. Pyt med, at fagligheden taler imod, og at man stigmatiserer en minoritet. Jo hurtigere man kan knække det frie landbrugserhverv til fordel for et godt kommunalvalg til SF desto bedre. Hensigten helliger alle midler.

Grøftegravende

Tænk sig at tage landmandsfamilier som gidsler i en ussel kamp for stemmer. Det er grøftegravende på et niveau, som markerer et nyt lavpunkt i dansk politisk kommunikation. SF gør ellers en dyd ud af mangfoldighed, forskellighed og rummelighed. Men i virkelighedens verden stigmatiserer I med fuldt overlæg danske landmandsfamilier ved at påstå, at landbruget – og dermed landmandsfamilierne – truer vores drikkevand. Det er lodret usandt! For at bruge et EL-udtryk så pisser SF på de stolte mennesker, som hver dag producerer sunde fødevarer – økologiske og ikke-økologiske – veganske og animalske.

Skam jer SF! Det er ikke landbrugets brug af statsgodkendte, biologisk nedbrydelige plantebeskyttelsesmidler på dyrkningsfladen, som truer danskernes drikkevand og får vandværkerne til at sløjfe boringer. Det er nemlig et ufravigeligt krav Miljøstyrelsen, at moderne plantebeskyttelsesmidler skal være nedbrudt, inden de forlader rodzonen. Plantebeskyttelsesmidler til brug i dansk landbrug udgør under tre promille af de kemiske stoffer, der anvendes i Danmark.

Det er de 99,97 % i alt 19.925.183 tons øvrige kemiske stoffer herunder uuddannede haveejeres unødige og uregistrerede brug af kemikalier (af SF og DN konsekvent kaldet gift) og ikke mindst punktkilder fra tusindvis af begravede lossepladser og giftrester fra fortiden, der er en trussel mod det rene drikkevand (fig. 3.2).

Troværdighed

Børn af landmænd skal nu igen se sine familier og forældres erhverv hængt ud på store plakater på landets stationer. SF har også lanceret en Propaganda-video, hvor en blå traktor sprøjter i en frugtplantage, mens du – Pia Olsen Dyhr - alvorstungt toner frem, at nu vil SF stoppe landbrugets brug af sprøjtegift og på den måde sikre rent drikkevand. Optagelsen med sprøjtningen findes også andre steder på nettet og stammer med sandsynlighed fra Rusland eller Hviderusland. Forholdene minder på ingen måde om danske frugtplantager ligesom optagelserne ikke nødvendigvis er pesticider - det kan også være mikronæringsstoffer.

Landmanden, der kører med sin sprøjte, er et fejlagtigt og misbrugt billede på gift. Men vælgerne kan man ikke bedrage i længden. Man kan kun miste sin troværdighed én gang. SF har for længst sat sin troværdighed over styr. Det vil klæde SF (og DN) at stoppe jeres usande kampagne mod landmændenes fuldt lovlige og statskontrollerede dyrkning af deres marker, som på ingen måde truer drikkevandet. 

Kilder

Ifølge FFBG stammer oplysningerne i ovenstående sig fra følgende kilder:

  • Det fremgår af Arbejdstilsynets rapport »Opgørelser over kemikalieforbruget i Danmark« fra 2014, at plantebeskyttelsesmidlerne udgør 2,5 promille af det samlede kemikalieforbrug i Danmark.
  • I de sidste 20 år er der ifølge svar på spørgsmål nr. 45(MOF alm. del) stillet 21. oktober 2019 til Miljøministeren, fra Miljøstyrelsen sløjfet 97 drikkavandsboringer. Heraf er 56 officielt lukket på grund af stoffet 2,6- Dichlorbenzamid (Bam). BAM stammer fra totalukrudtsmidlerne Prefix og Casoron, og er et nedbrydnings-produkt fra aktivstofferne dichlobenil og chlorthiamid i disse ukrudtsmidler. Midlerne har været brugt i perioden 1965 til 1997, men er nu forbudt. Prefix og Casoron har været bredt anvendt af en lang række brugergrupper og på en række lokaliteter, men ikke på de dyrkede marker.

 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også