- De første år kom der flamingokasser, æbler, skridtbind og kondomer flydende

Ovenpå mandagens politikerbesøg på Haslev Renseanlæg, så reagerer Holger Lunden. Han efterlyser, at politikerne sætter handling bag ordene om at gøre noget ved spildevandsproblematikken. Holger Lunden ejer de arealer, hvor det vandløb renseanlægget udleder munder sammen med Susåen.

Her billede af Gillesbækken, hvor Haslev Renseanlæg udleder spildevand. Foto: Lasse Ege Pedersen

Af Holger Lunden, Batteriet 11, 4100 Ringsted

Jeg læser med stor interesse Effektivt Landbrug hver dag, heldigvis er der en enkelt avis, der tør at beskæftige sig med nogle af de svære og ofte vanskelige problemer.

Jeg har siden 1986 boet på Granskiftet 11, 4690 Haslev. Her har vi 1700 meter af Susåen gennem vores jord, Gillesbækken løber ud i Susåen på vores jord. Da vi kom til Granskiftet i 1986, fiskede børnene i Susåen, der var mange fisk og fine fisk, vi har fanget helt (en fin laksefisk red.), den lokale lystfiskerforening udsatte ørredyngel ud i Susåen på vores del i mange år. Men så blev rensningsanlægget udvidet, og problemerne begyndte for alvor.

De første år kom der flamingokasser, æbler, skridtbind, kondomer og meget mere flydende fra Gillesbækken og ud i Susåen, lige forbi vores have, der går helt ned til åen.

Jeg har deltaget i møder med Haslev Forsyning på biblioteket i Haslev, hvor spildevand var på dagsordenen, Haslev Kommune (i dag Faxe Kommune, red.) har aldrig erkendt problemet, men der kom dog en tættere rist i udløbet, så de mest uhumske elementer blev frasorteret.

Mange har lovet at gøre noget ved det

Jeg har omtalt problemet til diverse miljøministre (jeg begyndte med Per Stig Møller (konservativ miljøminister 1990 -1993, red), omtalt problemet til diverse folketingspolitikere samt været på zoom i vinter og omtalt problemet.

Jeg har gennem årene diskuteret problemerne med Vestsjællands Amt, Storstrøms Amt, Næstved Kommunes gamle borgmester samt med Carsten Rasmussen (borgmester Næstved, red.). Alle lover at tage det med »på borgen«, eller hvor det nu skal diskuteres. Jeg har aldrig fået en tilbagemelding eller et svar!

Gennem landboforeningen har vi taget prøver af vores drænvandsudløb i Susåen. Alle resultater meget fine uden problemer.

Når jeg taler med folkene, der renser Susåen, fortæller de mig, at der er mange fisk, krabber og muslinger syd for udløbet fra Gillesbækken, men intet liv nord for udløbet. Det undrer mig ikke, for det er det, vi har oplevet gennem mange, mange år.

Hvor er de kemiske målinger

EU foreskriver også i vandrammedirektivet, at der skal tages kemiske analyser af vandet i vores åer og vandløb, men mig bekendt har DK aldrig foretaget disse analyser – hvorfor? Der ledes jo store mængder medicinrester, p-piller med mere ud, hver gang der trækkes i toilettet.

Lige i disse dage graves der sandfang flere steder i Susåen, og der lægges store mængder store sten i åen, det skal forbedre levevilkårene for fisk og den tykskallede malermusling i Susåen. Det ville give god mening, hvis vandet var rent.

Det er det ikke, og der er i Danmark cirka 5000 registrerede overløb om året. Mange kommuner indberetter ikke sine overløb. Der er ingen sanktioner eller bøder, da kommunerne er selvkontrollerende. Hvor er retfærdigheden, set med en landmands briller?

De folk der renser åen, fortæller, at der er mellem 15 og 30 cm slam på bunden i store dele af Susåen. Ingen fisk lever i slam og urent vand, hvorfor de mange penge, der lige nu bruges til sandfang og udlægning af sten, ikke rigtig giver mening, men da en del af pengene er bevilget af EU, ja så har man jo gjort noget, men til hvilken nytte?

Se nu at få det bragt i orden

Kære politikere på Christiansborg og i kommunerne:  I ved jo godt, at det står skidt til med vores rensningsanlæg. Se nu at få bragt tingen i orden, det kommer til at koste mange penge, men alt andet er jo formålsløst.

Enhver landmand der vil udvide sin animalske produktion, skal sørge for at have gylleopbevaring til minimum ni måneder, men alle byerne her på Midtsjælland bygger boliger, Næstved, Faxe, Haslev, Ringsted med flere, men her stilles der ingen krav om, at rensningsanlæggene kan behandle spildevandet, for kommunerne kontrollerer sig selv, og derfor udledes der store mængder urenset spildevand, hver gang det regner.

Jeg hører gerne omkring disse spørgsmål, og hvad der vil blive gjort. Kommunalvalget står for døren. Tag nu ansvar, og erkend, at vi alle lever på en miljøbombe, når vi taler spildevand.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også