Åbent brev til formanden for klima- og miljøudvalget i Viborg Kommune

Den 1. januar i år blev Ole Vorres vildtfuglebesætning i Løvel ramt af fugleinfluenza, og den blev slået ned. I forbindelse med rengøringen er der opstået problemer, som det offentlige ikke gør noget ved, konstaterer han i læserbrevet. Arkivfoto

Af Ole Vorre, Rørbæksvej 13, Løvel, 8830 Tjele

Den 1. januar i år blev min vildtfuglebesætning i Løvel ramt af fugleinfluenza, og den blev slået ned.

Efterfølgende har Fødevarestyrelsen haft ansvaret for en rengøring af anlægget. En rengøring, som dels har trukket meget længe ud, næsten otte måneder, men som også har været af en standard, der har været meget ringe set med mine øjne, og oprydningen er ikke sket, som jeg mener den skulle have været. Dette forhold har været omtalt i Effektivt Landbrug. Men hverken påtale af disse forhold overfor Fødevarestyrelsen eller en omtale af det i Effektiv Landbrug har medført nogen reaktion fra Fødevarestyrelsen, hvilket jeg finder helt uacceptabelt.

Men ikke nok med det, i forbindelse med rengøringen er der blevet brugt adskillige 100 kubikmeter vaskevand, som man har ladet løbe direkte ned i mine fire vandhuller. Min bedrift har tidligere også været ramt af fugleinfluenza, og dengang blev vaskevandet opsamlet i min gyllebeholder, hvorfra det efterfølgende blev fjernet af Fødevarestyrelsen. Men ved rengøringen denne gang er vaskevandet bare blevet ledt direkte ned i mine fire vandhuller, hvorfra det ledes videre til vandløb, som ender i havet. Jeg har påpeget dette forhold for de ansvarlige for rengøringen, men uden reaktion fra deres side.

Forureningsrisiko

Vaskevandet har indeholdt en hel del fuglegødning med et højt indhold af både fosfor og kvælstof. Dette er tilført mine vandhuller, og en del må forudses være skyllet videre ud, og noget vil sandsynligvis være sunket til bunds i vandhullerne. Derfor har jeg også anmodet Fødevarestyrelsen om at sørge for, at vandhullerne bliver renset op. I dag er der kraftig vækst af andemad, sandsynligvis som følge af et højt næringsindhold i vandet.

Da jeg ikke har kunnet komme igennem til dem, der har haft ansvar for rengøringen og dermed også Fødevarestyrelsen, har jeg haft kontakt til Viborg Kommunes forvaltning om sagen. Her blev jeg vel modtaget, men man mente dog ikke, at man kunne gøre noget ved sagen, da det jo er Fødevarestyrelsen, som har ansvaret. Denne her henvendelse skal derfor ses i lyset af det, der er omtalt foranstående.

For mig minder denne sag meget om nedgravningen af de aflivede mink. En nedgravning, som var alt for tæt på en sø, med risiko for en større forurening. Og efter reaktion fra flere sider og fra borgere, der var tæt på, måtte Fødevarestyrelsen til sidst opgrave minkene og fjerne dem for at forhindre en forureningsskandale.

Regler bør gælde alle

Jeg vil derfor anmode de politisk ansvarlige i Viborg Kommune om at medvirke til, at Fødevarestyrelsen hurtigst muligt får igangsat oprensning af mine vandhuller og i øvrigt får ryddet op efter deres rengøring på min bedrift.

Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, hvad der ville være sket, hvis det havde været mig, der havde båret mig ad på samme måde, som det er sket i denne sag. De samme regler må vel også gælde for Fødevarestyrelsen, når den lader vand med højt indhold af fosfor og kvælstof flyde lige ud i naturen.

Jeg ser frem til kommunes hjælp til at få løst denne ubehagelige sag.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også