Biogasfabrikkerne æder køernes mad uden at betale for køernes værdifulde gødning

Omdannelse af gylle til grøn energi burde være en ren win-win situation. Men det har udviklet sig til det modsatte, lyder det fra foreningen Landbrugets Biomasseleverandører i dette debatindlæg.

Erling Christensen, formand for Landbrugets Biomasseleverandører. Gitte Grønbæk, direktør, Landbrugets Biomasseleverandører. Lars Jeppesen, Æblehøjgård, Odsherred.

Af Erling Christensen og Gitte Grønbæk, hhv. formand og direktør, Landbrugets Biomasseleverandører, og Lars Jeppesen, sjællandsk mælkeproducent

Gaspriserne himmelflugt betyder, at det er en ekstrem lukrativ forretning at producere biogas. Lige nu kan man, efter det vi erfarer, prissikre 2022 med 11 kroner pr. m3 gas, heraf udgør støtten 3 kroner pr. m3.

Grundlaget for biogasfabrikkerne i Danmark er gylle fra svin og køer. Omdannelse af gylle til grøn energi burde være en ren win-win situation. Men det har udviklet sig til det modsatte.

Cirka 14 millioner ton gylle leveres til biogas. Der kan produceres 14 m3 biometan pr. ton gylle. Det betyder, at gyllen til biogas producerer biometan til en værdi på 2,2 milliarder kroner. Værdier, som kun landmænd, der leverer til de få landmandsejede biogasselskaber, får del i. De store selskaber som Nature Energy, Bigadan og EON vil ikke betale for gyllen.

Kan det virkelig passe, at store kapitalfondsejede og privatejede selskaber som Nature Energy, Bigadan og EON ikke vil betale 14 kroner pr. ton gylle? Når produktværdien af biometan løber op i 154 kroner pr. ton gylle?

Vil ikke betale for den vigtigste råvare

Der er meget, som har ændret sig, siden de første kontrakter om levering af gylle til biogas blev underskrevet. Den grønne omstilling betyder øget pres på CO2-neutral energi. Samtidig har afgasset gylle ikke længere samme gødningsværdi som tidligere, idet der anvendes forskellige former for restaffald, som forringer den afgassede gylles gødningsværdi.

Hvordan kan det hænge sammen, at den tårnhøje gaspris betyder, at biogasselskaberne betaler tårnhøje priser for biprodukter med høj foderværdi som for eksempel mask, der normalt ender i køernes maver. Men ikke vil betale for den vigtigste råvare til biogas, nemlig gylle?

Nu må tiden være inde til, at vi tager bæredygtighedsbrillerne på.

Biprodukter, der er CO2-neutrale og kan anvendes til foder, skal først og fremmest dække efterspørgslen her. Og til normale priser, ikke et prisleje drevet op af dels statsstøtte og et gasmarked på himmelflugt grundet den grønne omstilling.

Landbrugets Biomasseleverandører vil opfordre de store biogasselskaber til at afregne gyllen med minimum 14 kroner pr. ton, det vil sige 1 krone pr. m3 biometan udvundet af gyllen.

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også