Nej, ulven truer ikke Europa - det er omvendt

Det er en lav debattone og en skræmmekampagne, som europaparlamentsmedlem Asger Christensen lægger for dagen angående ulve, mener formanden for Foreningen Ulvetid, Ole Pedersen.

Af Ole Pedersen, formand for Foreningen Ulvetid, Maglemosen 1, 4070 Kr. Hyllinge 

I et læserbrev den 27. december starter Asger Christensen, medlem af Europa-Parlamentet for Venstre, med at skrive: »Ulven truer Europa. For bestanden vokser«.

Så er niveauet lagt, og desværre er det samme populistiske retorik, Asger Christensen bruger i hele læserbrevet.
 
»Ulven truer Europa«, skriver han. Det kaldes retorisk uredelighed. Der er tale om en dyreart, der tæller cirka 15.000 individer i Europa. Ulven truer absolut ikke Europa. Det er lige omvendt – Europa truer ulven.

Det er rigtigt, at ulvebestanden i Europa vokser. Det er egentlig ikke så mærkeligt. Mennesket havde stort set udryddet ulven i Europa i midten af sidste århundrede. En fredning af ulven har medført, at bestanden vokser. Det er jo hele idéen med en fredning. Det antal ulve vi har i Europa på nuværende tidspunkt, er ikke et problem. Og da slet ikke de få ulve vi har i Danmark.

Usande påstande

Asger Christensen fortsætter: »Vi er nødt til at gøre en indsats for at komme ulveproblemet til livs«.

Asger Christensen skriver helt bevist »ulveproblemet«, underforstået at det er et faktum, at der er et ulveproblem. Det ville være klædeligt, hvis en EU-politiker satte sig ind i problematikken, ikke mindst når han deltager i debatten. Asger Christensen er tydeligvis kun interesseret i stemmefiskeri og ikke en nuanceret tilgang til ulven i Europa.

Herefter strammer Asger Christensen op ved at skrive direkte usande påstande, som eksempelvis »Problemulve er en økonomisk hæmsko«.

I en ulvezone ydes der 100 procent tilskud til ulvesikring af hegn, som modsat hvad Asger Christensen påstår, rent faktisk har en yderst positiv effekt. Udenfor ulvezonerne får landmanden erstattet sit tab, i form af erstatning, for de dyr der er nedlagt af ulven. Den ordning er allerede et faktum, og har været det længe. 
 
Asger Christensen skriver videre: »Det er afgørende for mig, at vi kan blive ved med at færdes trygt i naturen...«. Asger Christensen forsøger at give indtryk af at ulven er farlig for mennesker. 

Skræmmekampagne

Vildtlevende ulve har ikke dræbt mennesker i Europa siden 1974. Ulve er et af de mindst farlige dyr for mennesker, inklusiv landbrugsdyr.

Vi skal naturligvis respektere den frygt nogle mennesker har, men vi har ikke brug for politikere, der kommer med ubegrundede skræmmekampagner. 

Modsat af hvad Asger Christensen skriver, er der allerede taget højde for »problemulve« i den gældende lovgivning. Det ved Asger Christensen godt, men kan man bilde folk noget andet ind, skal fakta nødig stå i vejen.

Det der skaber forvirring blandt politikere, er, at de mener en problemulv er en politisk ting. Men det er rent faktisk en biologisk definition, i og med det handler om ulve, der har en adfærd, der adskiller sig fra normal ulveadfærd. 
 
Nu må vi se. Asger Christensen er den sidste i en lang række af politikere, der har forsøgt at få ændret i Habitatdirektivet. Det er endnu ikke lykkedes for nogen.

Læs også