Endnu et fund: Sivende lossepladser ødelægger grundvandet

Politikerne har sovet i timen og gambler med de kommende generationers drikkevand. Imens sivende lossepladser ødelægger grundvandet flere og flere steder, fokuserer politikere og embedsapparat énøjet på en uskyldig dyrkningsflade, som man vil fratage landmændene.

Ulrik Lunden, formand for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse.

Af Ulrik Lunden, formand for Foreningen for Grundvandsbeskyttelse

For nyligt konstaterede Region Midtjylland fund af de farlige PFOS-stoffer i en sø ved Thyborøn. 

Faktisk overskrider fundet af stofferne de fastsatte kvalitetskriterier næsten 1800 gange. En voldsom forurening og en afsløring, der endnu engang viser, at politikerne har sovet i timen i årevis. 

I Foreningen for Grundvandsbeskyttelse (FFGB) konstaterer vi igen og igen, at politikerne vil tage dyrkningsretten fra landmændene uden at have undersøgt, hvad der reelt truer vores grundvand. 

Thyborøn-katastrofen viser præcist samme billede som i Korsør, på Nordfyn og alle andre steder, hvor man gider bukke sig ned og lede efter de virkelige problemer. 

Der er tale om forurening fra en nedgravet losseplads. 

Alligevel fortsætter politikerne deres ufaglige hetz mod vi landmænds fødevareproduktion og forsøger at fratage os dyrkningsretten. Det finder vi os ikke i.

Vores forenings fagchef, agronom Bente Andersen udtaler: »Danmarks Tekniske Universitet kortlagde allerede i 2014 landet for potentielle risikofyldte lossepladser. Det er dét, som kaldes for fortidens synder - eller punktkilder. Udover disse knapt 3000 kortlagte lossepladser findes der titusindvis af punktkilder overalt i Danmark. Tidligere tiders affaldshåndtering og nutidens punktkilder fra utætte kloakledninger, overløb af urenset spildevand, linjeforurening langs jernbane og veje osv. osv. I de sidste 20 år er der ikke sløjfet én eneste drikkevandsboring, som kan relateres til landmændenes brug af planteværn på dyrkningsfladen. I Thyborøn medfører depotet som før nævnt overskridelser på næsten 1.800 gange. Det er en miljømæssig krisesituation for både mennesker, dyr og planter og kan - via planter og kvæg - være endt i mennesker, på samme måde som i Korsør”, advarer hun. 

Det vi i landbruget er udsat for, er en hetz. Det viser alle eksemplerne for dem, som vil åbne øjnene og indse virkeligheden. 

Vi hæfter os ved, at Danmarks Naturfredningsforening i mange år har ført smædekampagne rettet imod moderne og klimavenlig fødevareproduktion. 

Vi landmænd leverer sunde fødevarer, og i et moderne samfund er planteværn en forudsætning for at levere sunde og klimavenlige fødevarer, som får os alle til at leve sundere og længere. 

Vores planteværn er godkendt efter Europas skrappeste standarder - det danske - og vi vil ikke bruge CO2-udledende produktion, som økologerne gør det. 

Vi vil derfor helt enkelt ikke længere finde os i, at politikerne sætter vores vidensbaserede landbrug under pres ved at fratage os vores uskyldige dyrkningsflade.
 

Dette er et debatindlæg, som vi har valgt at offentliggøre på vores hjemmeside og/eller i et eller flere af vores printmedier. Indlægget er udelukkende et udtryk for skribentens egne holdninger.

Læs også