Sidste chance for at søge om tilskud til miljø- og klimatiltag

Mette Dyrup Truelsen. Patriotisk Selskab.

Af miljøkonsulent Mette Dyrup Truelsen og miljøkonsulent Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab

Den sidste pulje for miljø- og klimateknologi er netop åbnet for ansøgninger, så hvis du har miljø- og klimatiltag på tegnebrættet, er det nu, du skal have sendt en ansøgning om tilskud afsted. Landbrugsstyrelsen tager imod ansøgninger indtil 10. januar 2023.

Du kan søge om tilskud til projekter, der skal fremme dyrevelfærden i farestalde, reducere ammoniakudledningen fra svinestalde, kvægstalde eller fjerkræsstalde, reducere energiforbruget i fjerkræsstalde eller gartnerier, reducere pesticidforbruget i planteavl, kartoffelavl eller gartnerier og reducere næringsstofforbruget i gartnerier

Listen over tilskudsberettigede teknologier rummer teknologier til blandt andet gyllekøling, luftrensning, sprøjtestyring og teltoverdækning.

Hold ansøgningen simpel

Modsat tidligere er der i denne sidste ansøgningsrunde ikke mulighed for at ændre i projektet, når først ansøgningen er indsendt. Derfor anbefaler vi, at du holder din investering så simpel som muligt og sætter dig grundigt ind i, hvad den indebærer. På den måde minimerer du risikoen for at få investeret i noget under realiseringen af projektet, som ikke ligger inden for rammerne af tilsagnet om tilskud.

Vær desuden opmærksom på, at projektet skal være gennemført senest to år efter ansøgningstidspunktet.

Mindstebeløb for projekter

Tilskuddet udgør 40 procent af en på forhånd fastsat standardomkostning for den enkelte teknologi. Det er altså ikke nødvendigt at have indhentet konkrete tilbud på de ønskede tiltag forud for ansøgningen.

For hvert indsatsområde er der i ordningens bekendtgørelse angivet et minimumsbeløb for projektets samlede standardomkostning – enten 100.000, 300.000 eller 500.000 kroner. Søger du for eksempel om tilskud til teknologier, der skal reducere pesticidforbruget i din planteavl, skal de i standardomkostninger samlet være prissat til minimum 300.000 kroner.

 

Læs også