Mere fleksibilitet i den målrettede regulering – en god begyndelse for ministeren

- Jeg er glad for, at ministeren allerede har sikret en god og klog forbedring, og jeg ser frem til, at han sammen med embedsværket fortsætter i det gode spor, skriver Torben Hansen.

Af Torben Hansen, formand for VKST og formand for Landbrug & Fødevarer Planteavl 

Årsmødet i plantesektoren og den efterfølgende plantekongres var en rigtig god begyndelse på året. En meget interessant og tankevækkende klimadebat, generel høj debatlyst – og så en tale fra fødevare- og landbrugsminister Jacob Jensen, der giver grund til optimisme.

»Det skal være lettere at være landmand«, var hovedbudskabet

Året rundt kæmper vi med et mylder af datokrav, og må igen og igen konstatere, at den handling i marken, der er den kloge og rigtige i forhold til miljøhensyn og godt landmandskab, som oftest ikke kan lade sig gøre på grund af rigide regler. Regler der slet ikke tager udgangspunkt i landmandens virkelighed, men virker til at være opfundet ved københavnske embedsmænds skriveborde. Til skade for såvel drift som miljø.

- Vi har længe presset på

Derfor er det også en meget opmuntrende melding fra ministeren. Og den første lettelse kan vi allerede sætte flueben ved.

Bekendtgørelsen om tilskud til kvælstofreducerende virkemidler for 2023/2024 – målrettet regulering – har netop været i offentlig høring. Og det ser ud til, det fra i år bliver muligt at flytte tilmeldte målrettede efterafgrøder på tværs af visse ID15-områder i kystvandoplandet.

Fra at det i gældende regler kun er muligt at flytte placeringen af de indmeldte målrettede efterafgrøder inden for ID15-oplandet, bliver det nu muligt at flytte planlagte målrettede efterafgrøder til andre ID15-oplande i kystvandoplandet.

Vi har længe presset på for at få gjort op med stedfastheden af de målrettede efterafgrøder. Der kan ske meget i løbet af dyrkningssæsonen, fra planlægningen af, hvor på bedriftens arealer man forventer at placere de målrettede efterafgrøder.

Der er en god og virkelig nyttig regelændring. Afbureaukratisering og forenkling, som gør det lettere at drive bedriften, uden at vi kan beskyldes for ikke at levere på miljøindsatsen.

Et skoleeksempel

Ændringen er på den måde et skoleeksempel på den vej, vi skal i planteproduktionen.

Væk fra nyttesløse og skadelige bureaukrati, som slet ikke giver mening i et erhverv, der er afhængig af vind og vejr.

Ind med fleksibilitet, hvor det er udbyttet i form af miljøgevinsten, der fokuseres på – og den enkelte landmand kan gøre det på den måde, der passer til hans bedrift og muligheder. Det indbefatter selvfølgelig også, at der skal åbnes for flere virkemidler i et langt hurtigere tempo, end vi har været vant til.

Jeg er glad for, at ministeren allerede har sikret en god og klog forbedring, og jeg ser frem til, at han sammen med embedsværket fortsætter i det gode spor.

Læs også