Bondemand Jeppesen

VI SKAL LOVE for, at vores video med landmand Knud Jeppsens fra Jelling har skabt røre. Videoen er set mere end 800.000 gange på Facebook. Og når man når sådanne tal, bliver man tjekket. Det har nogen der kalder sig TjekDet under mediehuset Mandag Morgen gjort. Og de har fundet et par ting, som vi kunne have gjort bedre. Blandt andet kunne vi have tydeliggjort, at Knud Jeppesen ikke er videnskabsmand. Nogen har åbenbart været i tvivl.

VIDEOEN MED KNUD fra Jelling viser en bondemand, der ønsker at rejse en debat om nogle af de spørgsmål, der optager ham og hans landmandskolleger. I den pågældende video undrer han sig over, hvorfor glyphosat får stor opmærksomhed i den offentlige debat, mens brugen af andre kemikalier ikke debatteres. Som eksempel bruger han opvasketabs. Man skal efter vores vurdering være i ond tro, hvis man vil påstå, at Knud Jeppesen eller rammen for videoen giver indtryk af videnskabelighed.

KNUD JEPPESEN OG Effektivt Landbrug anklages for ikke at tilvejebringe tilstrækkelig med dokumentation for de ting, landmanden siger i videoen. Det kunne i bedste fald have været skarpere. Det lærer vi af. Mon andre ønsker at lære af selve debatten? Eller handler det om at finde et eller to hår i suppen?

VI HAR BLOT for oplysningens skyld faktatjekket de faktatjekkende journalister hos TjekDet og bedt om dokumentation for de påstande, som en række forskere kommer med i deres medie. Her lyder det, at opvasketabs er »helt ugiftige«, og at opvaskevand, der som urenset spildevand kommer ud i vandmiljøet fra overløb fra rensningsanlæg, ikke indeholder giftige ting. TjekDet oplyser, at de i deres faktatjek kun bruger forskere, der kan fremlægge faktuel, videnskabelig dokumentation for det, de siger. Den dokumentation har vi efterlyst. Men ikke fået. Troværdigt? Bedøm selv.

LAD OS FOR en ordens skyld tilføje, at ifølge det sikkerhedsdatablad, der følger med ved køb af nogle opvasketabs, så indeholder disse stoffer, der er: »Meget giftig for vandlevende organismer, giftigt for vandlevende organismer, med langvarig virkning, og som er skadelig for vandlevende organismer, med langvarig virkning«. Der er 5.000 overløb fra rensningsanlæg i Danmark om året. Vi har endnu til gode at se dokumentation for, at disse – herunder urenset spildevand indeholdende stoffer fra opvasketabs – er »helt ugiftige«. Videoen med Knud Jeppesen er nu stemplet som »falske nyheder« af faktatjekkere, som ikke selv fremlægger dokumentation for påstande fra egne ekspertkilder. Faktatjekkernes ekspertkilder er helt fritaget fra at skulle dokumentere deres påstande. Det skal derimod bondemand Jeppesen.

Læs også