Den nordlige del af Jylland løber en stor risiko ved at så majs inden 1. maj

Konklusionen på første halvdel af majssæson 2020 må være, at den nordlige del af landet mange steder løber en stor risiko ved at så majs i april. Det var meldingen, da en gruppe Velas-konsulenter så på majs og delte erfaringer fra hele landet i sidste uge ved Viborg.

I år har været et underligt majs-år, lød vurderingen fra en flok planteavlskonsulenter fra Velas, da de havde sat hinanden stævne på deres demonstrationsmarker ved Viborg, sammen med de gødning- og forædlingsfirmaer, som er med i sorts- og gødningsdemonstrationer.

For selvom majsplanterns vækst næsten eksploderede efter først et skud regn og senere varme, så lider flere marker stadig efter en lidt hård start flere steder.

- Marken her er sået den 5. maj. Den står næsten for godt i forhold til, hvad vi ser andre steder. Her har været en kanon fremspiring, lød det i marken med sortsforsøg.

Udfordringer med fremspiringen

Der har i år været længere mellem de landmænd, som har brugt ordene »kanon fremspiring«, tværtimod har både planteavlskonsulenterne og forædlingsfirmaerne været ude hos flere landmænd, som har oplevet udfordringer med fremspiringen, end normalt.

- Det er lokalt, om det har været det ene eller det andet, eller en kombination af flere ting, som har givet udslaget. Men generelt blev majsen i år, sået i meget tør jord, trods en våd vinter, lød det.

Ikke alene gav det flere steder lidt bøvl i selve etableringen, majsfrøene kom flere steder også til at ligge forholdsvis lang tid i jorden.

- I et år med mangel på jordfugtighed er det meget vigtigt at passe på det vand, der er i pløjelaget, og det var der nogle der ikke gjorde, forklarede en af konsulenterne.

Kulde og regn ved start

Dem der satte såmaskinen tidligt i jorden har også haft flere udfordringer med fugle, svampe og smælderlarve.

- Fugleproblemerne ser vi altså, især ved dem der sår tidligt, fordi fuglene på det tidspunkt ikke har andet at æde, lød det.

Og da majsplanterne endelig kom op, blev de mødt med et ordentligt skud regn og en faldende middeltemperatur, samt lokal nattefrost langt ind i maj.

- De frø, der spirede omkring 1 maj, fik et ordentlig gok i nøden. Da vi nåede hen til den 10. maj, oplevede vi et fald i middeltemperaturen. De fik kulde og regn på et uheldigt tidspunkt, og det kan man tydeligt se.

Der var også mange, som egentlig oplevede en pæn fremspiring, men hvor vejret i starten af sæsonen satte planterne noget tilbage.

Vent til maj med at så

Flere af dem, der først såede hen i maj har derimod oplevet langt mere optimale forhold med regn og varme på det helt rette tidspunkt.

- Konklusionen på det her, og det vi kan lære til næste år, må være, at man løber en stor risiko ved at så i april i den nordlige del af landet. Det kan sagtens være, at der så bliver lovet regn de første dage af maj, men så hellere vente, det vil stadig bedre kunne betale sig, fordi alternativet er dårligere, lød det.

Planteavlskonsulenterne slog fast, at hvis man sår majs i april, og aldrig har oplevet problemer ved det, skal man selvfølgelig bare blive ved.

- Der er ingen tvivl om, at vi rådgivere måske har en endnu større opgave i at rådgive om, hvornår jordtemperaturen er stigende, og de ikke lover regn en uge frem.

Enkelte konsulenter nikkede også genkendende til at tidlig såning, pløjefri dyrkning og kulde i år mange steder har været en dårlig kombination.

teba@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 61 55 15 87

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også