Europæiske erhvervsbarometre peger på recession

Nykredit pointerer i en markedskommentar, at flere signaler peger på recession i Europa.

Endnu et fald i både den tyske og franske PMI signaler, at den europæiske økonomi med stor sandsynlighed har bevæget sig ind i recession. Tyskland stod der nok allerede – Frankrig ser bedre ud, men har samme kurs.

Det skriver Nykredit i en kommentar.

Tyskland er via den store gasafhængighed og den mere afgørende betydning af dens industrisektor i økonomien som helhed hårdere ramt af de mange usikkerhedsmomenter, som præger den globale økonomi.

Den tyske PMI faldt samlet fra 45,7 i september til 44,1 i oktober. I Tyskland er både servicesektoren og industrien underdrejet. Disse tal forstærker billedet af en tysk økonomi i recession.

De franske tal viste tilbagegang i både industri og servicesektor, men servicesektoren, som har vist sig mest robust indtil nu, og stadig er det, gik mest tilbage i oktober, da Frankrigs service-PMI faldt fra 52,9 til 51,3.

- Det er dog stadig et udmærket niveau, men vi forventer, at pilen fortsat peger nedad. En af forklaringerne på den bedre udvikling i servicesektoren i Frankrig er dels en tilbagevenden af den afgørende turisme i 2022 efter et par år med stor tilbagegang under coronakrisen, og dels at de franske myndigheder har skærmet franskmændene en del mod de høje energipriser gennem støtteordninger og prislofter, skriver Nykredit.

Banken venter tilbagegang i europæisk økonomi i både det forgange kvartal, det indeværende kvartal og i det første kvartal i det nye år. Man ser dog ikke nogen dyb recession, men en mere moderat tilbagegang efterfulgt af et mere trægt økonomisk comeback.

Det er også årsagen til, at Nykredit vurderer, at der sandsynligvis ikke er behov for renteforhøjelser fra ECB i 2023 efter et par yderligere renteforhøjelser i denne uge og i december.

Læs også