Mælkeproduktion falder i Ukraine

Landbrugsavisen skriver, at antallet af kvæg og mælkeproduktionen er faldet markant i Ukraine 2022.

På grund af besatte landområder og udfordringer med at skaffe foder, arbejdskraft og dyrlægehjælp, har flere kvægbrug været nødt til at opgive eller reducere produktionen. Derudover har der været mange slagtninger for at skaffe mad.

Foreløbige data for 2022 viser, at antallet af ukrainske malkekøer er faldet med 13,1 procent til 1,34 millioner. 

Den reducerede kvægbestand har ført til en betydelig nedgang i den ukrainske produktion af mælk i forhold til 2021. AMP, som er den ukrainske sammenslutning af mælkeproducenter, rapporterer, at der samlet set er indvejet 7,6 milliarder kilo mælk, hvilket er godt 12 procent mindre end året før.

Læs også