Kinas import af sojabønner er i eksplosiv vækst

Vi får netop nu bekræftet antagelsen om, at Kina er i markedet som storimportør af sojabønner. Således viser nye tal, at den kinesiske import af amerikanske sojabønner i 2020 er gået op med godt 53 procent set i forhold til importen i 2019.

Nye tal viser, at den kinesiske import af amerikanske sojabønner i 2020 er gået op med godt 53 procent set i forhold til importen i 2019.
Nye tal viser, at den kinesiske import af amerikanske sojabønner i 2020 er gået op med godt 53 procent set i forhold til importen i 2019.

Spritnye tal viser, at Kinas import af amerikanske sojabønner i 2020 steg med ikke mindre end 52,8 procent set i forhold til den kinesiske import af sojabønner i 2019.

Det er alligevel en stigning, der er til at tage og føle på. Når det så er sagt, så skal vi samtidig tage et par ting med i ligningen, som gør, at stigningen i den kinesiske import af amerikanske sojabønner alligevel ikke er så vanvittig.

For det første har Kina under Donald Trump`s ledelse af USA været i handelskrig med Kina. Det betød, at Kina pålagde en tung importtold på import af amerikanske afgrøder tilbage i 2018. Det i sig selv fik den konsekvens, at Kina ikke var specielt interesseret i at importere sojabønner fra USA.

Derimod har Kina, mens handelskrigen var i fuldt flor, importeret sojabønner fra især Sydamerika. Samtidig har Kina som bekendt været hårdt ramt af den afrikanske svinepest, hvilket siden 2018 har slået op mod 60 procent af den kinesiske svinebestand ned.

Da Kina stort set kun importerer sojabønner for at producere sojaskrå til svinefoder, så givere det også en forklaring på, hvorfor den kinesiske import af sojabønner fra 2018 og frem til 2019 har ligget på et meget lavt niveau.

Produktion er tilbage

Men efter sigende skulle Kina nu have fået styr på den afrikanske svinepest. I løbet af 2020 er Kina således gået i gang med at opbygge deres svinebestand igen. Den her gang i en mere professionel konstellation.

Det betyder, at Kina igen har fået et behov for at importere sojabønner fra USA. Og behovet har været stort. Således har Kina under handelskrigen med USA solgt ud af de statsstyrede lagre med sojabønner, der nu stort set er udtømte.

I løbet af 2020 indgik Kina samtidig en fredsaftale med USA, der blandt andet indebar, at Kina igen forpligtigede sig til at importere en stor mængde af sojabønner fra USA.

Uagtet situationen er en stigning i den kinesiske import af amerikanske sojabønner på godt 53 procent alligevel voldsom, og det fortæller os, at Kina er desperate efter at finde afgrøder til at fodre deres nye og mere professionelt styrede svinebestand.

Godt nyt for planteavlere

I Kina spiser de ikke kun hunde. De elsker svinekød. Kina er således verdens største producent såvel som forbruger af svinekød. Dette faktum kommer ikke lige til at ændre sig.

Tværtimod stiger det kinesiske forbrug af svinekød i takt med, at landets befolkning bliver mere og mere velstillet økonomisk set. Tidligere var det blot ris, der stod på menuen i de kinesiske hjem. Men efterhånden som den kinesiske befolkning har fået flere penge imellem hænderne, er de begyndt at spise langt mere svinekød. Denne udvikling kommer til at fortsætte i lang tid fremover.

Derfor vil Kina, med alt forklaret ovenfor, også i lang tid fremover fortsætte med at importere store mængder af sojabønner og afgrøder som sådan for at kunne brødføde deres svinebestand og i sidste ende deres befolkning.

Perspektiver

At Kina nu selv er begyndt at kunne producere svinekød betyder, at deres behov for import af svinekød fra blandt andet Europa og dermed også Danmark vil falde.

Det er knapt så godt nyt for svineproducenterne herhjemme, der ellers har haft et par gode år med lukrative afregningspriser.

Derimod er det godt nyt for planteavlere, eftersom en stigende kinesisk efterspørgsel efter afgrøder til foder vil komme til at holde afregningspriserne for afgrøder godt oppe i mange år fremadrettet. 

Læs også

Efterspørgslen efter afgrøder skuffer fælt
Afvent (fortsat) salg af rapsfrø
Optimistisk marked er godt for oksenoteringen
Afgrøderne står fint i Europa
Gode eksporttal
Svinepriserne boomer igen i Kina