Kvægkødet stiger

Op mod uge 27 stiger kreaturnoteringerne 50 øre for hundyr og 40 øre for handyr.

Det europæiske marked for okse- og kalvekød fortsætter de gode tendenser, som har været med til at løfte afregningen den foregående måned. For nuværende afventes der dog de næste impulser for med sikkerhed at kunne sige, hvilken vej markedet går.

- Vi står fortsat et rigtigt godt sted med fine sydeuropæiske afskibninger og godt salg til vores øvrige markeder. Når priserne stiger på den måde, som vi har set det i den sidste tid, er det hele tiden en balancegang, men vi ligger rigtigt, og vi får fortsat gode ordrer ind på vores varer, siger Henning Sønnichsen, der er salgsdirektør i Danish Crown Beef.

De positive vinde, der blæser over markedet, er med til at løfte afregningen igen i den kommende uge.

- I det tidlige forår blev de første spor til et opsving lagt, og der handlede det om at positionere sig rigtigt. Det lykkedes vi med, så vi har kunnet hæve afregningen for ejernes dyr med pæne spring over de seneste uger. Det er det, vi arbejder for hver eneste dag, og derfor er det dejligt at kunne sende flere penge ud til vores andelsejere, siger Henning Sønnichsen.

Det sydeuropæiske salg er fortsat godt til Spanien og Italien, og Grækenland afventer lige nu de første store turist-uger, som skaber aktivitet. På det danske marked er der fortsat en fin afsætning frem mod de store sommerferie-uger, som vil skabe en ny dagsorden her.

- Lige nu kigger vi ind i et marked i fin balance. Vi oplever ikke de store partier, som blev falbudt tidligere på året, og det betyder, at vi lige nu arbejder på at sikre stabiliteten for nuværende. Samtidig stiger tilførslerne lidt, og det er rigtig positivt både for vores kapacitetsudnyttelse og vores leveringssikkerhed, siger Henning Sønnichsen.    


 

Læs også