Analyse: Danmark har stort eksportpotentiale som fødevarenation

En ny rapport fra Food Nation viser, at der er et stort potentiale for Danmark til at manifestere sig i endnu højere grad som en ledende fødevarenation internationalt. Rapporten bygger blandt andet på en undersøgelse foretaget af Epinion blandt internationale beslutningstagere i landbrugs- og fødevareindustrien på fire af Danmarks vigtigste eksport-markeder – USA, Storbritannien, Tyskland og Kina – som er blevet spurgt om deres opfattelse af danske fødevarer og fødevarerelaterede løsninger. 

Kun 5 procent af beslutningstagerne kategoriserer Danmark i top-5, når de bliver bedt om at tænke på globale fødevarenationer med produkter og løsninger, der er relevante for deres branche. Selvom Danmark ikke altid ligger top-of-mind som fødevarenation, viser undersøgelsen imidlertid, at 70 procent af associationerne om Danmark som fødevarenation er positive.

- Landbrugs- og fødevaresektoren er en central del af løsningen, når vi skal finde nye bæredygtige måder at producere på, samtidig med at vi skal møde den stigende globale efterspørgsel efter sunde og sikre fødevarer, der er til at betale. Rapporten slår fast, at Danmark som fødevarenation med en unik position indenfor fødevarekvalitet og -sikkerhed, innovative løsninger og fødevareteknologi har et stort eksportpotentiale, siger CEO i Food Nation, Lise Walbom.

Undersøgelsen dækker emner som kendskab, associationer, værdier og væsentlighed. Data er indsamlet for første gang i november og december 2018. 

Læs også