Bedring i den amerikanske afgrødesituation

Den amerikanske afgrødesituation forbedrer sig en anelse. Især har kvaliteten for majs taget et overraskende nyk op og det sætter en midlertidig stopper for kornprisernes seneste optur. Den lille bedring i den amerikanske afgrødesituation får også spekulanterne til at sælge ud af kornfutures igen.

Den ugentlige opgørelse over afgrødernes tilstand i USA, viser for anden ugen i træk en bedring i den amerikanske majskvalitet. Den amerikanske majs vurderes nu til at være i den bedste tilstand under hele indeværende sæson. Der er dog stadig tale om en skuffende majskvalitet, set i forhold til hvad der normalt er tilfældet på nuværende tidspunkt. Men alligevel sætter den overraskende forbedring i den amerikanske majskvalitet nu en midlertidig stopper for den optur, som kornpriserne, både majs og hvede, har oplevet i USA og til dels også her i Europa på det seneste.

Overraskende kvalitetsfremgang for majs

Ifølge det amerikanske landbrugsministerium, vurderes 58 procent af den amerikanske majs nu til at ligge i den bedste kvalitetskategori, der kaldes for god til fremragende kvalitet. Det svarer til en forbedring på 2 procent set i forhold til vurderingen, som det amerikanske landbrugsministerium kom med i sidste uge. Men det var endnu mere overraskende, eftersom der faktisk lå en forventning i markedet til, at kvaliteten skulle falde med 2 procent, til dermed 54 procent. At 58 procent af den amerikanske majs således vurderes til at være i god til fremragende tilstand er lidt af en overraskelse. Dog er det vigtigt at nævne, at det fortsat er en meget skuffende majskvalitet, set i forhold til sidste år, hvor hele 64 procent af den amerikanske majs blev kategoriseret til at være i god til fremragende kvalitet.

Spekulanterne sælger kornfutures igen

Alligevel har den aktuelle bedring i kvaliteten for majs i USA fået sælgere af majs i markedet. Og det er ikke kun de amerikanske landmænd, der for tiden høster majs, der sælger. Det er de spekulative kapitalfonde også gået i gang med igen. I sidste uge solgte de store amerikanske spekulanter således godt 10 tusinde kontrakter i majsfutures, så de nu ligger inde med en samlet short bestående af knap 76.000 solgte majskontrakter.

Selvom majsen stadig befinder sig i en dårlig tilstand, set i forhold til hvad der er normalt, så er der tegn på, at vi skal se majsprisen dykke på den korte bane, hvilket også vil kunne sætte lidt pres på den europæisk hvedepris, der ellers har været konstant stigende siden starten af september måned.

Dog forventer jeg ikke en stor nedtur i hverken majs eller hvedeprisen, men en nedadgående korrektion mod de seneste mange ugers optur, vil i virkeligheden være en naturligt modreaktion, der nu ser ud til at være blevet sat i gang.

Samtidig er det dog værd at bemærke, at høsten med majs såvel som sojabønner i USA stadig ikke forløber helt efter planen, hvilket er grunden til at bunden næppe går ud af afgrødepriserne. Indtil videre har de amerikanske landmænd høstet majs på 41 procent at arealerne. Det er fortsat langt under de 61 procent, der normalt gør sig gældende for denne tid på høstsæsonen. Ydermere er der kun blevet høstet sojabønner på 62 procent af de amerikanske sojaarealer, hvilket også skuffer, set i forhold til de 78 procent, der normalt gør sig gældende nu og her.

Lyt også til den nyeste markedspodcast med Peter Arendt og Jacob Lund-Larsen

Læs også