bannerPos

Fortsat stabile svinepriser

23-07-2020 13:41

Noteringen for slagtesvin er fortsat på 10,50 kroner kiloet i den kommende uge, meddeler Danish Crown.

Stabiliseringen af det europæiske marked for grisekød fortsætter. Efterspørgslen er i bedring, og generelt flyttes varerne i et jævnt tempo. Det har været medvirkende til, at noteringen fortsat er på 10,50 kroner, mens sonoteringen også uændret er på 5,50 kroner.

- Den panik, vi så igennem flere uger, er stort set væk. Efter en lang periode med pres på priserne begynder genåbningen af Europa nu at slå igennem, hvilket særligt ses i en langsom bedring af efterspørgslen fra foodservice-segmentet og til dels også forædlingsindustrien, siger Lars Albertsen, der er global salgsdirektør i Danish Crown Pork.

Der er en god efterspørgsel på forender, bove, nakker og skinker, mens afsætningen på kamme, bacon og brystflæsk er stabil.

Udsatte slagtninger

Til landene udenfor Europa er der fortsat et godt salg til Japan, og interessen fra Kina er igen stigende.

Danish Crown oplyser samtidig, at de har udsat slagtninger af 23.000 grise til denne uge. Det skyldes lidt højere tilmeldinger i uge 29 end først ventet. Der forventes lidt færre tilmeldinger i næste uge, og det giver slagterigiganten forventninger om, at puklen kan reduceres til 19.000 grise i uge 31.

Kærgården får ny klimavenlig emballage

Kærgården får nu ny og mere klimavenlig emballage, der kan sænke enballagens CO2-aftryk med 45 procent.

Dataoverførsel for blandede maskinparker

I dag skal landmænd indsamle store mængder data for at administrere deres bedrifter samt for at opfylde kravene om dokumentation. Med ISOXML-standarden er det muligt at overføre markdata fra maskinens skærm fra populære producenter til John Deere Operations Center. På baggrund heraf kan John Deere understøtte kunder, der arbejder med maskinparker fra forskellige leverandører.

- Smågrisemarkedet er stabilt og i balance

Nord-West noteringen forbliver i denne uge uændret på 39,00 euro. Samme melding gælder noteringen for 8-kilos grise, der ligeledes er uændret på 25,40 euro
Side 1 af 1893 (37841 artikler)Prev1234567189118921893Next