Nye udbrud af afrikansk svinepest i Polen

Der er atter udbrudt afrikansk svinepest i tamsvin i det vestlige Polen.

Der er rapporteret udbrud af afrikansk svinepest (ASF) i to besætninger med tamsvin i Polen. De er det tredje og fjerde udbrud af ASF i tamsvin i det vestlige Polen, oplyser Fødevarestyrelsen i en meddelelse.

Den nærmest beliggende besætning med udbrud af ASF ligger 66 kilometer fra den tyskpolske grænse.

Fødevarestyrelsen vurderer fortsat, at den samlede risiko for smitte med ASF til danske svinebesætninger, på trods af tamsvineudbruddet i det vestlige Polen, er meget lav.

For at opretholde det meget lave risikoniveau for overførsel af smitte til danske svinebesætninger gør Fødevarestyrelsen opmærksom på følgende regler:

Transportmidler, der har transporteret svin i udlandet, skal rengøres og desinficeres efter aflæsning af svin.

Svin må ikke fodres med madaffald.

Vær opmærksom

Desuden anbefaler Fødevarestyrelsen, at man inden et besøg i danske husdyrbrug ikke bør have været i kontakt med landbrugsdyr i udlandet inden for de seneste 48 timer, da man ellers kan medbringe dyresygdomme fra udlandet. 

Fødevarestyrelsen anbefaler også, at man er særligt opmærksom på ikke at bringe smitte via udstyr inklusiv tøj, skydestok, våben, støvler, jagthund, kød og jagttrofæer til Danmark, hvis man har været på jagt i udlandet.

- Fødevarestyrelsen følger situationen i Polen og vurderer løbende, om der er behov for opdatering af trusselsvurderingen, skriver styrelsen i meddelelsen.

mip

 

Læs mere om Afrikansk svinepest

ASF er en virussygdom med høj dødelighed. Derfor er der stort fokus på effektiv smittebeskyttelse for at undgå et udbrud på dansk jord.

Læs mere her

Læs også