Præcisionslandbrug og bigdata går hånd i hånd

Den store tyske maskinproducent Amazone er lagt fremme med udstyr til præcisionslandbrug. Maskinfirmaet producerer både jordbearbejdningsmaskiner, gødningsspredere og sprøjter, hvor teknologien til præcisionslandbrug er integreret i maskinerne.

Maskinproducenten Amazone er langt fremme med teknologi til præcisionslandbrug, både mekanisk og digitalt. Virksomheden har eget teknologi- og udviklingscenter og er en af de førende udviklere af teknologi til præcisionslandbrug og smart-farming til nutidens og fremtidens planteavlere.

- I dag er kravet til præcisionslandbrug eksempelvis på sprøjterne nøjagtig tildeling af planteplejeprodukter, hvor sektionskontrol er en selvfølgelighed. Amazone har teknologi til præcisionslandbrug som en integreret del på redskaberne. Hvor automatisk sektionsaflukning på marksprøjten tidligere var »nice-to-have«, er dette udstyr i dag godt hjulpet på vej af den politiske dagsorden nu blevet en selvfølgelighed, siger produktspecialist Anders Clemmensen fra Brøns Group, der er importør af Amazone-produkterne i Danmark.

- Vi kan nu tilbyde sektionskontrol med AmaSwitch-aflukning på vores sprøjter på enkeltdyseniveau sammen med AmaSelect. AmaSelect med automatisk dyseomskift sikrer korrekt dyseanvendelse og udbringningsmængde ved varierende hastighed eller væskemængde, forklarer han.

Udbringningsmængden opretholdes under kurvekørsel

Amazone-sprøjterne leveres også med CurveControl, som er integreret i AmaSelect, der registrerer ændringer i bommens periferihastighed. Ved hastighedsændringer omskiftes dysserne automatisk til større eller mindre dyse, så korrekt udbringningsmængde opretholdes trods ændringer ved kurvekørsel.

Præcision med AmaSelect gælder også, når kun enkelte områder eller pletter på arealet skal sprøjtes. Med markkort optegnet fra eventuel drone med RTK-nøjagtighed kan disse efter kyndig databehandling overføres til sprøjtens AmaPad2-terminal. Selv med normal fremkørselshastighed vil AmaSelect åbne og lukke individuelle enheder og dermed kun behandle de områder, som på forhånd er udvalgte ned til kun 0,8 kvadratmeter. Dette til stor gavn for driftsøkonomien samt miljøet.

Amazone-sprøjter udstyret med AmaSelect Row som tilvalg og 25 centimeters dyseafstand gør det muligt at kombinere rækkesprøjtning med mekanisk ukrudtsbekæmpelse. AmaTron4 eller AmaPad2-terminalen med indtastet information om rækkeafstand gør det muligt, at kun dyser på rækken eller mellem rækkerne er aktive. Dette kræver vinklede dyser.

Automatisk dataoverførsel til gødningssprederen

- Med fabriksdata på gødning, herunder talgødning, kan data overføres direkte fra din smartphone via MySpreader-app til Amazone-gødningssprederen. Ønskes kontrol af spredebilledet, udlægges Amazone-spredemåtter. Efter overkørsel og spredning affotograferes spredemåtterne med samme smartphone og eventuel korrektion vises, der efterfølgende korrigeres i terminalen. Hurtigt, let og sikkert, forklarer Anders Clemmensen.

- ArgusTwin på gødningssprederen holder øje med om gødningskornene ændrer karakteristik og dermed sprederetning. ArgusTwin sikrer kontinuerlig tilpasningen af nedfaldspunktet på de skånsomme roterende spredevinger samt nedfaldspunktet ved kørsel på kuperet terræn. WindControl i kombination med ArgusTwin korrigere nedfaldspunktet, hvor vinden ellers vil forskyde spredebilledet.

- Flere kører allerede i dag rundt med en iPad i traktoren til registrering af data. Med AmaTron Twin kan du koble din iPad sammen med Amazone-terminalen. Dermed fås GPS-modulet og markkortet på iPad-enheden, mens redskabsstyringen håndteres på Amazone-terminalen, påpeger han.

Job sendes digitalt

Med myAmaRouter kan Amazone-redskaberne elektronisk udveksles data mellem driftslederens computer på ejendommen og traktorføreren i marken. Det sker via Agrirouter, hvor Amazone med myAmaRouter indgår i samarbejdet. Dette har den betydning, at driftslederen nu sender jobs direkte til traktorføreren og dets redskab, som herefter downloades.

Som eksempel kan nævnes, at traktorføreren indlæser downloadet fil vedrørende såning til det job som skal udføres. Filen kan indeholde data om udsåningsmængde, arealstørrelse, data for gradueret tildeling.

Efter indsåning og udført arbejde, udlæser traktorføreren filen for udført job, der nu uploades til driftslederen. Data for areal, tidsforbrug med mere tilgår nu direkte markstyringsmodulet, og giver overblik over driftsomkostninger samt et mere retvisende billede af dækningsbidraget ved regnskabsafslutning.

Læs også

Den første af den største til mælkeproducent i Himmerland
Otte meter bred gyllenedfælder fra Gøma
Thyregod klar med flere radrensere
McCormick udvider forhandlernettet
Valtra lancerer ny app til frontlæsseren
Stoppet som Pronar-importør