Nyt dækforsøg skal kortlægge effekten af VF-dæk

Seges har i samarbejde med dækvirksomheden NDI igangsat et dækforsøg, som skal belyse, i hvor høj grad VF-dæk med variabelt lufttryk øger udbyttet og hjælper til at forebygge strukturskader.

VF-dæk, som tillader variabelt dæktryk, vinder i stigende grad frem i landbruget. Ikke kun som en dækløsning til traktorer, men også til eksempelvis gyllevogne. Hos både Seges og NDI har man fulgt udviklingen tæt, da den åbner nye muligheder for, at landmændene kan drive deres landbrug endnu mere effektivt.

Ét spørgsmål har imidlertid trængt sig på. Hvor stor er gevinsten helt præcist ved at vælge VF-dæk? Det spørgsmål har Seges og NDI stillet sig for at besvare i et nyt landsforsøg om dæktyper, hvor man sammenligner en traktor og gyllevogn, som kører på henholdsvis almindelige dæk og VF-dæk med variabelt tryk.

- Hos Seges indgik vi samarbejdet med NDI for at få foretaget forsøg, der kunne give helt konkret viden om, hvad man reelt får ud af at køre med VF-dæk, fortæller Henning Sjørslev Lyngvig, der er landskonsulent inden for markteknikområdet hos Seges, og som har flere årtiers erfaring som landbrugsrådgiver og praktiserende landmand.

- Vi nedfælder gylle placeret forud for majssåning i pløjet og pakket jord. Netop i pløjet jord er der særlig stor risiko for kraftig spordannelse, så her er dækvalget meget vigtigt. Vi vil vurdere på majsens udvikling udenfor sporene samt i sporene fra de almindelige dæk, hvor gyllevognens dæk kørte med tre bar, mod 1 bar i VF-dækkene. Når majsen skal bjerges, høstes hver række separat for at opgøre den eventuelle forskel i udbyttet, forklarer landskonsulenten.

Stærkt reduceret spordybde

Selvom forsøget kun er i sin begyndelse, og der stadig venter meget arbejde og mange analyser i fremtiden, kan de første resultater ifølge Henning Sjørslev Lyngvig allerede ses.

- I første del af forsøget kørte vi med en traktor og gyllevogn, som første kørte på almindelige dæk og derefter VF-dæk fra Alliance, som NDI leverede. Selvom vi kun er i forsøgets begyndelse, kunne vi allerede se en stor forskel i marken, fortæller Henning Sjørslev Lyngvig, og fortsætter:

- Med de traditionelle dæk havde vi en spordybde på 76 millimeter, mens spordybden med VF-dækkene var på 45 mm. Jeg var overrasket over, hvor stor forskel vi kunne se på spordybden med de to forskellige dæktyper. Det er ret vildt, at vi næsten kunne halvere spordybden. Senere vil vi måle jordpakningen med et penetrometer.

Bedre trækevne

Henning Sjørslev Lyngvig fra Seges var ikke den eneste, der oplevede en stor forskel. I traktorens førerhus, hvor Christian Ærenlund Jensen sad bag rattet, kunne forskellen også tydeligt mærkes i marken.

- Trækevnen var meget bedre med VF-dæk. Da jeg skulle køre første gang, glemte jeg faktisk at slå firhjulstrækket til i traktoren med nedfælderen i jorden. Men det var intet problem, og jeg opdagede det først senere. Trækevnen var fin, og der var ikke ret meget slip med VF-dæk, selvom jeg kun trak med to hjul, fortæller han.

- Desuden er der god komfort i dækket med det lavere tryk. Hvis man eksempelvis kører over et bump, så slår det slet ikke så hårdt igennem og giver uro i vognen, som med et almindeligt dæk med højere tryk, forklarer Ærenlund Jensen.

Værdifuldt samarbejde

Hos NDI, som havde flere af virksomhedens dækspecialister inden for landbrugsafdelingen ude at overvære forsøget, ser man frem til at følge forsøget og resultaterne i fremtiden, når gevinsterne i bogstavelig forstand skal høstes.

- Vi er rigtig glade for, at vi kunne lave dette forsøg med Seges og Anton Feddersen, som har lagt jord til. Hos NDI har vi en naturlig interesse i at få en uvildig vurdering af gevinsterne ved VF-dæk af eksperter, så vi kan hjælpe med at give vores landbrugskunder den bedst tænkelige rådgivning, baseret på et videnskabeligt funderede forsøg, udtaler Jakob Scheel Nannberg, og fortsætter:

- Så vi er meget positive over for at samarbejde med SEGES om dette og ser frem til at følge forsøget op til høsten, hvor vi blandt andet skal måle på plantehøjden og efter høsten, hvor vi skal se på udbyttet. Det bliver rigtig spændende at se resultaterne og kunne tage den viden med, så vi kan tilbyde de danske landmænd den bedst tænkelige rådgivning.

Læs også