Én guldmedalje og 16 sølvmedaljer

Selvom Agritechnica-udstillingen til næste år er aflyst, har tyske DLG, der er arrangør af udstillingen, alligevel uddelt én guldmedalje og 16 sølvmedaljer, heraf to til Danmark, for de mest nyhedsskabende produkter, maskiner og teknikker, som fysisk skulle have været udstillet i Hannover til februar-marts 2022.

Her ses Nexats traktoren i transportstilling. Fasterholt DL 66 Pro har en vandingskapacitet på 8 hektar i en enkelt maskinopsætning. Selve positioneringen af maskinen kan udføres af en enkelt person via en hydraulisk aktivering af teleskop- eller foldemekanismen. Broccolihøsteren fra danske Agrointelli blev belønnet med en sølvmedalje.

Guldmedaljen går til systemtraktoren fra tyske Nexat, der løber af med den eneste guldmedalje.

Firmaet Next Generation Agricultural Technology (Nexat) vinder en guldmedalje for deres innovative redskabsbære, der kan bruges i alle typer afgrøder, herunder markarbejde generelt og høstarbejde.

Nexats redskabsbærer har en arbejdsbredde fra 6 til 24 meter og kan køres både manuelt og autonomt. I 14 meters versionen er redskabsbæreren designet til, at der aldrig køres på 95 procent af markarealet.

Nexat-traktoren har en kabine, der roterer 270 grader for overvågning og kørsel på offentlig vej. De fire elektriske drevne bælter kan drejes op til 90 grader ved kørsel.

14 meter skærebord

Motorkraften leveres af to uafhængige dieselmotorer med hver 545 hk, der trækker generatorerne og leverer strøm til traktorens mange funktioner og bælterne. Motoren er forbedret til også at køre på brint.

Traktorredskabsbæreren kan leveres med et integreret 14 meter mejetærskermodul, der har en korngennemstrømning på 130 til 200 tons i timen.

En stor korntank på 32 kubikmeter og en aflæsningshastighed på 600 liter i sekundet, tilsidesætter behovet for aflæsning under kørsel.

To danske sølvmedaljer

Ud af de i alt 16 sølvmedaljer, der er uddelt af tyske DLG, blev to danske virksomheder belønnet med medaljer.

Fasterholt Maskinfabrik A/S for deres DL 66 Pro-vandingsmaskine er en innovativ kombination af en mobil vandingsmaskine med fremføring og hydraulisk foldbar 66 meter aluminiumsbom.

Danske Agrointelli tildeles den anden danske sølvmedalje for virksomhedens fuldautomatiske broccolihøster. Den autonome broccolihøster kan høste 2.400 enheder i timen, mens der kun kan høstes 300 til 360 enheder manuelt.

RoboVeg er udstyret med højopløselige 2D-kameraer og 3D-sensorer. To robotarme, der kan drejes rundt om seks akser, udfører broccolihøsten. En robotarm tager cirka tre sekunder fra at vælge broccolien på marken, til den er høstet.

Det kræves for at få guld

En guldmedalje tildeles et produkt, der præsenterer et nyt koncept og en ændret funktionalitet, og hvis anvendelse giver anledning til en ny proces eller markerer en væsentlig forbedring af en eksisterende proces. Følgende kriterier er kritiske for, at et produkt kan få en guldmedalje:

  • Praktisk betydning på bedriftsniveau
  • Driftsrentabilitet og effektivitetsfordele
  • Forbedring af miljø og energiforbrug
  • Mindre arbejdsbyrde og forbedret sundhed og sikkerhed

Det kræves for at få sølv

En sølvmedalje tildeles et eksisterende produkt, der har opnået en væsentlig forbedring af funktionalitet og proces. Følende kriterier er kritiske for, at et produkt kan få en sølvmedalje:

  • Relevans på bedriftsniveau
  • Reduktion af arbejdsbelastning og forbedret arbejdskvalitet
  • Forbedret pålidelighed

 

Øvrige medaljer

De 14 andre, der fik en sølvmedalje, var følgende firmaer:

  • Krone for et intelligent aflæsningssystem.
  • Agro ContiSeal, Continental, for flydende polymer på indersiden af landbrugsdæk.
  • Claas Terranimo er et nye system, der viser risikoen for jordkomprimering.
  • Agco, Fendt. Automatisk støvudsugningssystem.
  • Müthing CoverSeeder. Videreudvikling af Müthing CoverSeeder til såning af eftergrøder.
  • Rauch og AgriCircle. Måling af jordens beskaffenhed.
  • Amazone DirectInject system til hurtig, fleksibel og behovsbaseret dosering af plantebeskyttelsesmidler.
  • Planungsbüro Heinrich. Sensor- og rotorkoncept til mekanisk ukrudtsbekæmpelse.
  • CNH, New Holland. OptiSpread Automation System. Ny teknologi til mejetærskersnitteren, der fordeler halmmaterialet selv i med- eller modvind.
  • Claas. Cemos Auto Header. Styringsværktøj til mejetærskeren for indføring af afgrøden.
  • CNH, New Holland. Big Baler Automation. Automatisk indstilling af ballens vægt.
  • Rostselmash. RSM Ok ID. Konstant intelligent overvågning af førerens tilstand.
  • Agtech. Compaction Prevention System. Viser den aktuelle komprimeringsrisiko ved kørsel i marken.
  • Reichhardt Steuerungstechnik, HBC og Vogt. Sis remote er et integreret styresystem til fjernstyring af autonome landbrugsmaskiner.

Læs også