Tredje generation træder til

Hos familievirksomheder i maskinbranchen kan generationsskiftet være en udfordring. Ikke hos Helms TMT-Centret, hvor det har været under planlægning i 12 år, at brødrene Allan og Jakob Helms nu overtager det fulde ejerskab efter faderen, Kristian Helms.

På reservedelslageret ses Jakob (tv.) og Allan Helms her sammen med to af de i alt 40 medarbejdere, Henning Fjord Olesen og Ole Hede. Den markante udstillingshal i Lind blev opført i 1978 som et projekt sammen med Herning Tekniske Skole.

Det er ikke altid givet, at næste generation hverken vil eller kan overtage ejerskabet og ledelsen af en familievirksomhed. Det gælder såmænd både i landbruget og følgevirksomhederne. Herunder også maskinbranchen, hvor der i de senere år er sket en stærk strukturudvikling med opkøb og fusioner.

Bag den markante facade i det 7.000 kvadratmeter store Helms TMT-Centret A/S lige syd for Herning har skiftet fra anden til tredje generation været undervejs i de seneste tolv år efter en nøje tilrettelagt proces, således brødrene Allan (39) og Jakob Helms (33) her pr. 1. juni er ligeværdige ejere af den velkonsoliderede maskinforretning med 40 ansatte og afdelinger i Brabrand og Ringsted.

- Jeg er både stolt og lykkelig over, at vi på denne måde kan føre virksomheden videre på bedste vis for både familien, medarbejderne, kunderne og i forhold til vores mange nære samarbejdspartnere, siger faderen Kristian Helms, der selv i 1994 tog over efter sin far og medstifter af virksomheden Knud Helms.

Faderen fortsætter

Sønnerne startede allerede, mens de boede i Aarhus og læste HD på Handelshøjskolen, med at lede afdelingen i Brabrand, og i 2010 fik Allan og Jakob Helms en aktiepost på henholdsvis 30 og 15 procent.

- Gennem en sund økonomi er det lykkedes at udrede skatterne, som de stramme danske generationsskifteregler medfører, så jeg nu kan afhænde de sidste promiller af mit ejerskab til sønnerne, siger Kristian Helms, der fortsætter i virksomheden med det, som han brænder for og synes er mest spændende.

- De sørger for, at jeg har det godt. Så det bliver med lidt salg og pleje af mine netværker, samt at passe mit ejendoms- og byggeselskab, røber faderen, der i år fylder 65 år.

Alle tre startede som 21-årige

Såvel far som sønnerne startede karrieren i familievirksomheden som 21-årige – som handelsuddannede.

- Skal man have en virksomhed rigtig ind under huden, er det en god alder at starte på, lyder det med rette fra faderen, da de tre er bænket til en snak om det forestående generationsskifte.

- Vi er jo, tilføjer sønnerne, bogstaveligt vokset op i virksomheden, og gennem hele forløbet haft en god mesterlære på alle planer, hvor vi har vænnet os gradvist til at stå i spidsen både økonomisk og ledelsesmæssigt.

Som et redskab til generationsskiftet er de to testet gennem fem år af et eksternt firma, for gennem kompetencer og bløde værdier at få sammensat de enkelte opgaver og ansvarsområder bedst muligt.

Langsigtede samarbejder

Som ligeværdige ejere med hver 50 procent aktieandel deles de om ledelsen, hvor Allan Helms primært tager sig af hovedagenturet Schäffer-læsserne, mens Jakob Helms har ansvar for McHale-græsmaskinerne og McCormick-traktorerne.

Om fremtiden siger de to ejere:

- Vores strategi er langsigtede samarbejder både med leverandører og forhandlere. Og strategien er uændret – at være målsøgende fremfor målstyret. Vi er parate til at gribe mulighederne og arbejde uden stramme budgetter, men med frihed under ansvar. Det er en af værdierne i familien.

Allan og Jakob Helms erkender, at branchen er i konstant udvikling, men fortsat vil der være stærkt fokus på leverandørerne og med kunderne i centrum.

- Vi har en stor ordrebog, og trods de desværre lange leveringstider afslutter vi den 31. maj et godt regnskabsår med et stort salg og stærkt aktivitetsniveau inden for alle vores agenturer og kundesegmenter. Det gælder både landbruget, hvor vi især har kvægbruget som kundeområde, entreprenørbranchen samt hele den grønne sektor. Det er store grupper, som alle vokser hos os, men hvor vi også kan omstille os, hvis tingene ændrer sig.

Helms TMT-Centret A/S

● Grundlagt i Brande i 1951 af Knud Helms og Henning Oehlenschläger. Førstnævnte flyttede landbrugsafdelingen til Lind i 1962 med forhandling af Porsche-traktorer. Senere kom Zetor og Köla-forhandlingerne til hos Helms TMT-Centret. Fra 1982 fås forhandling af Deutz-traktorer. TMT står for traktorer, mejetærskere og trucks.

● Kristian Helms, der overtager ejerskabet i 1994, har siden ansættelsen i 1979, tilknyttet flere importagenturer. Blandt andet sælges den første tyske Schäffer-læsser i 1993

● Sønnerne Allan og Jakob Helms kommer ind i firmaet i hhv. 2003 og 2010. Med virkning fra 1. juni 2022 overtager de ejerskabet med hver 50 procent af aktierne

● Maskinforretningen har afdelinger i Lind, Brabrand og Ringsted med i alt 40 ansatte

● Hovedimportagenturerne er Schäffer-knækstyrede læssere, McHale-græsmaskiner, McCormick-traktorer, Komatsu-skovmaskiner, Jacobsen-græsklippere m.m.

Læs også