HarvestLab nu også på John Deere-tærskerne

John Deere tilbyder nu HarvestLab-3000 på S- og T-seriemejetærskerne. Det betyder, at via NIR-sensoren bliver kornafgrøderne analyseret i realtid.

John Deere-HarvestLab-3000 har længe været brugt på John Deere-finsnitterne, men bliver nu en mulighed på mejetærskerne. Kernen i HarvestLab-3000 - Grain Sensing - er en NIR-sensor, der læser afgrøden hele vejen igennem mejetærskeren og sikrer vigtige data om eksempelvis hveden, byggen eller rapsen i realtid.

Ud over vandindholdet kan systemet også bestemme proteinindholdet i hvede, byg og raps. Indholdet af stivelse i byg og olie i rapsen kan desuden også registreres. Det betyder mange informationer om høstkvaliteten for de enkelte marker, om for eksempel hveden er egnet til at blive malet til mel eller bruges til foder, ligesom høsten fra de enkelte marker, kan opbevares særskilt ud fra kvaliteten og salget kan målrettes bedre.

Desuden giver informationerne også overblik over hvilke områder af marken, hvor næringsstofferne er omsat effektivt til udbytte og protein/olie.

Masser af analyser

Grain Sensing er en fuldt integreret løsning, der er monteret på kornelevatoren. Mejetærskeren skal være udstyres med følgende komponenter: HarvestLab 3000 NIR- sensor, udstyr til montering af føleren og de nødvendige monteringsdele, kalibrering af Grain Sensing, Gen 4-skærm, JDLink og StarFire-antennen.

Før afgrøden kommer ind i korntanken, føres den med en snegl direkte forbi HarvestLab 3000, sammen med StarFire-antennen kan der genereres stedspecifikke data på Gen 4-skærmen, som automatisk synkroniseres med John Deere Operations Center via JDLink.

Her kan høstresultaterne gennemgås med analyse- og markoversigtsfunktionerne. Der kan også kobles op til Operations Center med anden software fra vores samarbejdspartnere, ligesom der gives endnu flere oplysninger for oprettelse af tildelingskort for gødningsopgaver.

Kommer på markedet i 2023

HarvestLab-målingerne kan bruges til at planlægge fremtidig dyrkning og gødningsopgaver. Løsningen er med til at sikre et overblik over omfanget af de næringsstoffer - især N (kvælstof), der udtrækkes under høsten. Ud fra resultaterne kan næringsindholdet for hvert enkelt område af marken derefter beregnes. HarvestLab kan fås til John Deere T-seriemejetærskerne fra foråret 2023 og kan eftermonteres fra modelår 2016.

Læs også