Trist rekord: Bølge af GPS-tyverier rammer danske landmænd

Ubudne gæster er fortsat et problem, som mange landmænd oplever. Nu er der nye tal om antallet af GPS-tyverier fra landmænd, og det er ikke opmuntrende læsning.

Det seneste år har budt på en dediceret bølge af tyverier af værdifuldt GPS-udstyr fra landbrugsmaskiner. Det viser en opgørelse fra landbrugets største forsikringsselskab. I 2022 er antallet af kunder, som Topdanmark har hjulpet efter et GPS-tyveri, mere end firedoblet (+341 procent) sammenlignet med det årlige gennemsnit de seneste fem år (2017-2021).

Der er med andre ord sat rekord for omfanget af anmeldelser af GPS-tyverier på et år, og Topdanmark har udbetalt et rekordstort beløb til erstatning af stjålet GPS-udstyr det seneste år.

- Når vi ser på vores skadestal for 2022, bliver en trist udvikling, vi allerede kender fra politirapporterne, desværre bekræftet, nemlig at ekstraordinært mange danske landmænd har fået stjålet deres GPS-udstyr det seneste år, siger Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark.

- Der har været rekordmange tyverier, som vidner om, at det er en reel udfordring for branchen, og vi kan se, at tyvene især går efter maskinstationer, hvor der er mange anlæg samlet, siger han.

Allerede i foråret advarede politiet om den øgede risiko for GPS-tyveri og meddelte, at deres fokus på netop denne type kriminalitet ville blive øget. Siden er meldinger om GPS-tyverier jævnligt dukket op i døgnrapporter fra politikredse i hele landet, især hos Midt- og Vestjyllands Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi og Nordjyllands Politi. 

Nyt sporingsudstyr 

De stjålne GPS’er er ikke den type vejvisere, som mange danskere kender fra bilen. Det er dyrt og avanceret GPS-udstyr, der er afgørende for autostyringen af en landbrugsmaskine, og som ofte koster over 100.000 kroner stykket.

- Selvom det er muligt at få erstatning for det værdifulde udstyr efter et tyveri, skaber situationen typisk besvær for den enkelte, både fordi der i øjeblikket er lange leveringstider på nyt udstyr, og fordi det kan betyde, at landmænd mister værdifuld og vitalt afgrøde- og markdata. Vi vil derfor gerne gentage vores opfordring: Pas ekstra godt på jeres udstyr, siger Preben Rasmussen.

- Heldigvis er der flere ting, man kan gøre, for at forhindre et tyveri. Vortex, der er en af vores primære samarbejdspartnere på området, lancerede fx i 2022 et sporingsudstyr og en tyverisikring af GPS’erne. Vi oplever af og til, at kunder ender med at få deres udstyr tilbage takket være netop sporing, også selvom udstyret nogle gange krydser den danske grænse efter et tyveri. Den mulighed vil vi gerne være med til at udbrede, og derfor får man som kunde i Topdanmark rabat hos Vortex, så vi skaber et incitament, siger han.

Gode råd til at undgå GPS-tyveri

Topdanmark har seks gode råd til at undgå GPS-tyveri og udfordringerne efter et tyveri:

•    Afmonter dit GPS-udstyr, og lås det inde, når maskinen ikke er i brug.
•    Skulle det være tilfældet, at GPS-udstyret ikke afmonteres, så gør det svært for tyven. Brug robuste, indbrudssikre låse, og sørg for, at vinduer i porte er matte, så det ikke er muligt kigge ind.
•    Sæt videoovervågning op på grund, hvor det er tilladt, og skilt tydeligt med det.
•    Lav en sikringspolitik, så det står klart, hvordan køretøjer skal sikres ved arbejdstids ophør – det gælder blandt andet aflåsning af køretøjet samt sikring og aflåsning af bygningerne.
•    Oplys udendørsområder eller installer bevægelsescensor, som tænder for pludselig og kraftig belysning.
•    Husk at tjekke, om der er lavet en digital back-up af den vitale mark- og afgrødedata, der ligger på GPS-udstyret, så det ikke mistes efter et tyveri.

Læs også