Selvkørende gylleudlægger fremmer grøn omstilling

Mens politikerne arbejder på CO2-afgift for landbruget, arbejder Agrometer på at gøre selvkørende gylleudbringning endnu mere effektivt. Blandt andet ved at levere maskiner, som udbringer med lav CO2-udledning.

- Udbringning af gylle i marken er forbundet med udledning af metan, kvælstof, CO2 og fossile brændsler, som er forbundet med transport og selve udbringningen. Den fossile del udgør absolut den mindste del, men det er dog samtidig den, som er direkte forbundet med omkostninger i form af brændstof, siger Jan V. Friis, sales manager, Agrometer og fortsætter:

- Vi arbejder på at udvikle vores maskiner, så udledningerne på alle disse områder bliver reduceret. På den måde bidrager vi til den grønne omstilling. I dag udlægger vores SDS8000 og AVP 250-pumpevogn for eksempel en kubikmeter gylle fra tank til mark med omkring 0,35 liter diesel. Det svarer til en CO2-udledning på cirka 0,8 kg CO2 pr. kubikmeter. Det ønsker vi naturligvis at gøre endnu bedre.

Han lægger vægt på, at indsigt, data og viden om effektiviteten i udlægningen af gyllen bliver mere og mere afgørende for både at optimere driften, udnyttelsen og for at reducere udledningerne.

- Ideen er jo, at udlægningen skal justeres til at køre optimalt efter omgivelser, og hvis den selv kan indsamle data, så er det jo alt i alt nemmere for landmanden at sikre optimal udlægning. Det gavner driftsøkonomien, udbyttet og vores fælles klima og miljø, siger han.

Han tilføjer, at det gælder om at få maskinerne til at forstå, hvad det er, de skal gøre. 

Allerede effektiv

Sammen med sin kollega, Jakob T. Thisgaard, service, Agrometer, forklarer han, at maskinen hele tiden optimeres. Fokus for optimeringen er på nye teknologier, som reducerer både på klimasiden og som optimerer driftsøkonomien.

SDS8000-modellen har en udbringningskapacitet på op til 260 kubikmeter gylle i timen og brændstof-forbruget ligger meget stabilt, uanset kapacitet, på cirka 12 liter diesel i timen, da den arbejder konstant i marken, fordi gyllen pumpes direkte ud til gylleudlæggeren fra tanken - selv over meget lange afstande. 

- Udlæggeren har en lang række af ekstraudstyr og kan blandt andet forsynes med dæktryksregulering. Så kan du inde fra kabinen sænke og hæve dæktrykket, siger Jakob T. Thisgaard.

Med et lavere dæktryk er det nemmere at køre på våde marker, fordi dækket får en større bæreflade og dermed sænkes marktrykket per kvadratcentimeter. Det har to klare fordele. Dels at udlæggerne kan komme i marken meget tidligere på sæsonen, og fordi marktrykket reduceres markant i forhold til traditionelle udbringningsmetoder, hvilket kan øge markudbyttet.

Godt naboskab

Reduktion af klima og miljøpåvirkninger er et element i ESG-agendaen. S står for den sociale samfundsside. I dag er gylleudbringning forbundet med meget vejtransport, som mange steder er til diskussion i landsbyerne. 

En fordel ved Agrometers løsninger er, at det stort set ikke er nødvendigt at køre på offentlig vej, fordi maskinen konstant arbejder i marken. Dette gør, at vejene ikke svines til, fordi gyllen pumpes via rør og slanger. Dermed reduceres støj- og trafikgener, som mange landsbyer oplever ved de mange gennemkørsler fra tank til mark, markant. Samtidig elimineres eventuelle lugtgener.

- I takt med den grønne omstilling og udfasning af naturgassen til mere biogas, ønsker mange af vores biogaskunder at udvide kapaciteten, men netop den store mængde af vejtransport er blevet en begrænsning for denne udvidelse. 

- Derfor oplever vi stor efterspørgsel på vores udstyr og det at få skabt en infrastruktur af pumper og rør mellem gylletanke, biogasanlæg og markerne for at optimere gyllelogistikken og reducere vejtransport. 

Det er netop i disse løsninger, Agrometer kommer til sin fulde ret på tværs af forretningen, som også bidrager med stærke kompetencer indenfor pumpning og håndtering af gylle. 

Læs også