Få en god start på roesåningen

Roesåningen er et præcisionsarbejde, og det har direkte betydning for udbyttet. Sørg for at komme godt og ordentligt fra start – det starter hjemme i laden.

ROESÅNING Hvis såmaskinen ikke er gennemgået og afprøvet inden såning, kan det i sidste ende påvirke udbyttet i marken.

En såmaskine, der ikke er gennemgået grundigt, kan give en uens placering af frøene – både i afstand mellem frøene og i dybden.

- Man bør derfor sørge for at gennemgå sin såmaskine i god tid inden såning. Kontrollér at cellehjul og kæder/gear/el-motorer ikke er slidte, samt virker korrekt, så alle frøaggregater giver frø, og at de giver samme mængde af frø ved såning, lyder rådet fra Mette Andersen fra Nordic Sugar.

Hun minder også om, at det er vigtigt at tjekke, at maskinens såskær er skarpe og ens inden såning. Hvis såskæret ikke er i orden, kan det give ujævn sådybde og planteafstand.

- Såskæret bliver slidt hvert år, og justeringer er derfor nødvendigt for at sikre, at skæret virker optimalt. Rækkerne bag traktorens hjul bliver ofte slidt mere end de resterende rækker, forklarer Mette Andersen.

Skiveskær og stenplove

Hvis man har en såmaskine med skiveskær, kan man tjekke om tallerkenerne er placeret tæt nok på hinanden ved at udføre en simpel spillekorttest.

- Skærene skal være placeret tættest muligt mod hinanden, for kun at have én skæreflade. Hvis skærene ikke er placeret tæt på hinanden, vil de ikke åbne jorden ordentligt, men i stedet lave en uensartet sårille foran skæret, fortæller Mette Andersen.

Forholdene i marken er ikke kendt på nuværende tidspunkt, men vi oplevede sidste år at blæsten udtørrede jorden hurtigt, og derfor blev nogle frø lagt i for tør jord.

- Det kan derfor være en god idé at kontrollere stenploven, da en præcis indstilling af disse, kan forbedre såbedet, oplyser Mette Andersen og fortsætter:

- Hvis det bliver meget tørre forhold i marken, kan stenplovene til dels bruges til at fjerne de største jordaggregater, som kan få dybdehjulet til at hoppe. Stenplovene kan i nogle tilfælde også fjerne det øverste lag tørre jord for at sikre, at frøet bliver lagt i en ensartet og mere fugtig jord.

Skader på roeplanterne

Da langt de fleste roer sås med samtidig placering af gødning, skal tænderne til dette selvfølgelig også gennemgås. Skæve og forkert placerede tænder kan give gødningsskader på roeplanterne.

- Gødningen bør ikke placeres tættere end fem-seks centimeter fra roerækken. Gødningen skal placeres i en dybde, der er cirka fem centimeter under roefrøet, fortæller Mette Andersen.

Man bør til sidst også gennemgå alle elektroniske dele i sit gødnings-setup. Kontrollér både flowmåler/trykregulering eller udmadningshjul samt at hastighedsføleren viser det samme som traktorens radarmåler.

-Hvis man bruger flydende gødning, skal man endvidere også huske at se efter om alle dyser har samme størrelse.

jhal

Spillekort-testen

Indfør et kort fra toppen og et fra bunden mellem skiveskærene til de går i spænd. Mellem de to kort skal der være tre til fem centimeter. Hvis ikke, skal skærene justeres. Testen er beskrevet og testet af det engelske NBR, kaldet BBRO.

Tjekliste for roesåmaskine

  • Cellehjul
  • Kæder/gear eller el-motorer
  • Afstand mellem tallerkener og slid på såskær
  • Dybdehjul og deres indstilling
  • Stenplove
  • Gødningstændernes slid samt afstand til roerækken
  • Gødnings doseringens styresystem
  • GPS-indstillinger
  • Dæktryk

Læs også